Zalando
Prohlášení o ochraně osobních údajů

PDF-Version

Stav: 02/2024

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů poskytuje přehled o zpracování Vašich údajů u společnosti Zalando. Platí pro všechny webové stránky, aplikace a další služby a výkony, které společnost Zalando nabízí.

Budete-li mít jakýkoli dotaz k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo k tématu ochrany osobních údajů u společnosti Zalando, můžete se kdykoli obrátit na náš tým pro ochranu osobních údajů na adrese zasady_ochrany_soukromi@zalando.cz. Našemu týmu pro ochranu osobních údajů zašlete e-mail také v případě, že chcete uplatnit své právo na informace nebo smazání osobních údajů nebo jiné právo na ochranu osobních údajů podle článků 15-22 GDPR, včetně odvolání souhlasu pro marketingové účely, odhlášení z odběru novinek atd. Další informace najdete v částech Jaká mám práva na ochranu osobních údajů? a Kontaktní osoby.

Jak můžete číst toto prohlášení o ochraně osobních údajů: Nabízíme Vám různé možnosti, jak toto prohlášení o ochraně osobních údajů číst. Nejprve najdete v tomto odstavci několik naprosto základních informací. Následně jsme seřadili toto prohlášení o ochraně osobních údajů podle témat, která jsou pro Vás podstatná, a rozdělili na jednotlivé kapitoly. Pokud jste již „znalec“, můžete pomocí následujícího výběrového menu přeskočit přímo na jednotlivé kapitoly.

Před každou kapitolu jsme vložili stručné textové shrnutí. V tomto textovém shrnutí je krátce popsán obsah kapitoly. Tyto souhrnné texty doporučujeme číst, pokud chcete jen rychle získat povšechný přehled o celém zpracování údajů. Jestliže se chcete seznámit s podrobnostmi, můžete pod příslušným textovým shrnutím kliknout na tlačítko „Více“. Zobrazí se pak úplný obsah kapitoly.

V maximální možné míře jsme upustili od používání křížových odkazů. Díky tomu dostáváte všechny informace vysvětlené v souvislostech, bez ohledu na to, ve které kapitole se právě pohybujete. Pokud si přečtete toto prohlášení o ochraně osobních údajů od začátku do konce, zjistíte, že se texty na některých místech případně přeci jen opakují. Několik málo křížových odkazů jsme úplně vynechat nemohli. Například jsme shrnuli všechny informace o zpracování údajů v určitých konkrétních zemích do jediné kapitoly a odkazujeme na tuto kapitolu vždy, když se vyskytnou informace o zpracování dat v příslušných zemích.

Pro jaké výkony a nabídky toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí: Způsob, jakým ve společnosti Zalando zpracováváme Vaše údaje, je pro většinu našich nabídek podobný. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů proto platí pro všechny služby a výkony, které nabízíme svým zákazníkům v celé Evropě. A sice nezávisle na tom, jestli to činíme za použití webové stránky, aplikace, v obchodech, telefonicky na pobočkách nebo prostřednictvím sociálních sítí či jiných kanálů. Abychom zvýšili srozumitelnost, používáme pro tento „normální případ“ souhrnný termín „služby“.

Existují však také služby, u kterých výjimečně zpracováváme Vaše údaje jinak nebo ke zvláštním účelům. To může být dáno druhem služby nebo požadavky platnými v určité konkrétní zemi. Když se vyjadřujeme o těchto případech (tedy „odchylkách od normálního případu“), používáme výraz „pro konkrétní službu“ nebo „pro konkrétní zemi“.

Vezměte, prosím, na vědomí, že aplikace Zalando IOS, které byly uvedeny na trh po 10. červnu 2021, již nadále nesdílí s třetími stranami žádné údaje pro marketingové účely. Pokud konkrétní aplikace IOS přece jen nabízí funkce zahrnující sdílení údajů s třetí stranou pro marketingové účely, budou Vaše údaje sdíleny pouze za předpokladu, že po dotazu iOS ohledně sledování kliknete na „Souhlasím“.

Nakonec ještě upozorňujeme na to, že Zalando není jen jednotlivý podnik. Zalando je skupina a sestává tedy z většího počtu podniků. Ne každý z těchto podniků Vám nabízí služby nebo zpracovává Vaše údaje. Pro zjednodušení jsou proto níže uvedeny pouze podniky skupiny Zalando, které skutečně mají se zpracováním Vašich údajů co do činění. Pokud v dalším textu odkazujeme na „Zalando“, popř. „my“ nebo „nás“ apod., jsou tím vždy myšleny příslušné odpovědné podniky skupiny Zalando.

 • Zalando SE, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, DE
 • Connected Retail GmbH, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, DE
 • nugg.ad GmbH, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, DE
 • Zalando Beauty Store GmbH, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, DE
 • Zalando Customer Care Central Services SE & Co. KG, Mühlenstraße 15, 10243 Berlin, DE
 • Zalando Customer Care DACH SE & Co. KG, Mühlenstraße 15, 10243 Berlin, DE
 • Zalando Customer Care International SE & Co. KG, Mühlenstraße 15, 10243 Berlin, DE
 • Zalando Finland Oy, Runeberginkatu 5 B, 2nd floor, 00100 Helsinki, FI
 • Zalando Ireland Ltd., 2WML, Windmill Quarter, Dublin 2, D02 F206, IE
 • Zalando Logistics Gießen SE & Co. KG, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, DE
 • Zalando Logistics Mönchengladbach SE & Co. KG, Regioparkring 25, 41199 Mönchengladbach, DE
 • Zalando Logistics Operations France SAS, 10 Avenue Kléber, 75116 Paris, FR
 • Zalando Logistics Operations Italy S.R.L., Via Leonardo da Vinci 12, CAP 39100; Bolzano (BZ), IT
 • Zalando Logistics Operations Netherlands B.V., Klappolder 130, 2665 LP Bleiswijk, NL
 • Zalando Logistics Operations Polska sp. z o.o., ul. Innowacyjna 8, 74-100 Gardno, PL
 • Zalando Logistics Operations Spain S.L.U., Carrer Arquitecte Santiago Pérez Aracil 1, 03203 Elche, ES
 • Zalando Logistics SE & Co. KG, In der Hochstedter Ecke 1, 99098 Erfurt, DE
 • Zalando Logistics Süd SE & Co. KG, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, DE
 • Zalando Lounge Logistics Polska sp. z o.o., Ameryka 30, 11-015 Olsztynek, PL
 • Zalando Lounge Logistics SE & Co. KG, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, DE
 • Zalando Lounge Service GmbH, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, DE
 • Zalando Marketing Services GmbH, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, DE
 • Zalando OpCo Polska Sp. z o.o., ul. Inwestycyjna 1, 95-080 Głuchów, PL
 • Zalando Operations GmbH, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, DE
 • Zalando Outlets GmbH, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, DE
 • Zalando Payments GmbH, Mühlenstraße 13-19, 10243 Berlin, DE
 • Zalando Stores GmbH & Co. KG, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, DE
 • Zalando Sweden AB, c/o Att: Viktor Gustafsson, MAQS Advokatbyrå, Gibraltargatan 7, Box 226, 20122 Malmö, SE
 • Zalando Switzerland AG, Hardstrasse 201, 8005 Zürich, CH
 • Zalando UK Ltd., c/o Tradebyte Software Ltd, Studio 8 Montpellier Street, Cheltenham GL50 1SS, GB

Co se v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů dozvíte:

 • Jaké osobní údaje společnost Zalando uchovává.
 • Co s těmito údaji děláme a k čemu je potřebujeme.
 • Jaká práva na ochranu osobních údajů a možnosti výběru přitom máte.
 • Jaké technologie a data používáme pro personalizaci a koordinaci našich služeb a obsahů, abychom Vám mohli nabídnout bezpečné, jednoduché, bezproblémové a individuální nakupování.
 • Jaké technologie a data používáme pro reklamu, včetně používaných technologií sledování (trackingu).

1. Jaké osobní údaje Zalando zpracovává?

Zalando Vám nabízí nejrůznější služby, které můžete také různými způsoby využívat. Podle toho, jestli nás kontaktujete online, telefonicky, osobně nebo jiným způsobem a jaké služby využijete, pak získáváme různé údaje z různých zdrojů. Některé z námi zpracovávaných osobních údajů nám sami sdělujete, když využíváte naše služby nebo s námi komunikujete, například když se registrujete a udáváte přitom své jméno, e-mailovou adresu nebo adresu bydliště. Získáváme ale také údaje o technických přístrojích a přístupová data, které se zaznamenávají automaticky při Vaší interakci s našimi službami. Může se přitom jednat například o informace, jaké zařízení používáte. Další údaje shromažďujeme na základě vlastních datových analýz (např. v rámci studií průzkumu trhu nebo vyhodnocování zákazníků). V případě potřeby dostáváme údaje o Vás také od třetích osob, například od informačních agentur a poskytovatelů platebních služeb.

Když hovoříme o „Vašich (osobních) údajích“, myslíme tím údaje související s Vaší osobou. Jedná se o všechny informace, podle nichž Vás můžeme bezprostředně, nebo v kombinaci s dalšími informacemi identifikovat. Příklady: Vaše jméno, telefonní číslo, zákaznické číslo, čísla objednávek nebo Vaše e-mailová adresa. Všechny informace, podle kterých Vás nemůžeme (ani v kombinaci s dalšími informacemi) identifikovat, jsou považovány za údaje neosobní. Neosobní údaje se označují také jako anonymní. Když zkombinujeme Vaše osobní údaje s údaji anonymními, platí všechny údaje v tomto datovém souboru za osobní. Pokud z určité informace nebo datového souboru k Vaší osobě vymažeme osobní údaje, nepovažují se zbývající údaje v tomto datovém souboru nadále za osobní. Tento postup se nazývá anonymizace. Zásadně platí: Když Vás požádáme, abyste nám sdělili určité osobní informace, můžete to samozřejmě odmítnout. Sami rozhodujete, jaké informace nám poskytnete. Je ale možné, že Vám potom nebudeme moci (nebo ne optimálně) poskytnout požadované služby. Bez uvedení doručovací adresy Vám například nemůžeme zasílat žádné balíky. Pokud jsou v souvislosti se službou zapotřebí jen určité údaje (povinné údaje), upozorňujeme Vás na to vhodným označením.

Profilová data jsou osobní a demografické údaje o Vaší osobě (takzvaná kmenová data) a Vašich individuálních zájmech, které nám sdělujete při registraci pro svůj zákaznický účet. Vaše profilová data například zahrnují:

 • Vaše jméno a příjmení
 • Vaše kontaktní údaje
 • Vaše preference, např. ve vztahu ke značkám, typům výrobků nebo stylům
 • Demografické údaje, např. Vaše pohlaví, věk a místo bydliště

Povinnými údaji jsou zpravidla Vaše jméno, e-mailová adresa a vlastní zvolené heslo. Vaše e-mailová adresa a heslo později tvoří Vaše přihlašovací údaje.

Pro využívání služeb s omezeným přístupem a placených nebo personalizovaných služeb mohou být zapotřebí také další povinné údaje, například Vaše datum narození nebo oslovení (např. aby bylo možné Vás navádět na stránky obchodu Zalando odpovídající Vašemu pohlaví) nebo Vaše upřednostňované značky a styly oblékání.

Profilová data mohou obsahovat také další informace o Vaší osobě a Vašich zájmech. Ty mohou být zjišťovány již v rámci registrace pro službu, nebo až dodatečně doplňovány. Tak je tomu například v případě, že později přidáte ke svému profilu dobrovolné údaje nebo budete chtít použít zákaznický účet pro přihlášení ke službě, která vyžaduje dodatečné povinné údaje.

Tip

Když jste přihlášeni ve svém zákaznickém účtu, můžete zde zobrazit svá profilová data a ve většině případů je také přímo změnit, např. při aktualizaci své adresy po přestěhování.

Když nás kontaktujete, zaznamenáváme přitom Vaše kontaktní údaje. Vaše kontaktní údaje mohou podle toho, jakým způsobem s námi vstoupíte do kontaktu (např. telefonicky nebo e-mailem) obsahovat Vaše jméno, poštovní adresy, telefonní čísla, faxová čísla, e-mailové adresy nebo detaily k Vašim profilům na sociálních sítích (když nás například oslovíte přes Facebook, obdržíme Vaše ID na Facebooku), uživatelské jméno a podobné kontaktní údaje.

Když si u společnosti Zalando něco objednáte nebo přímo nakoupíte, například v Zalando Outlet Store, zaznamenáme Vaše nákupní údaje. Nákupní údaje mohou podle způsobu prodeje a stavu zpracování obsahovat následující informace:

 • Číslo objednávky
 • Detaily k nakoupeným věcem (označení, velikost, barva, kupní cena atd.)
 • Údaje o způsobu platby
 • Doručovací a fakturační adresa
 • Sdělení a komunikace ve spojení s nákupy (např. storno, reklamace a sdělení pro zákaznický servis)
 • Stav dodávky a platby, např. „Vyřízeno“ nebo „Odesláno“
 • Stav zpětného zaslání, např. „Úspěšně uzavřeno“
 • Údaje o dodavatelích podílejících se na realizaci zakázky (při zásilkovém prodeji např. čísla zásilek poskytovatelů balíkových služeb)

Tip

Své důležité nákupní údaje můžete kdykoli zobrazit ve svém zákaznickém účtu v sekcích „Mé objednávky“, „Mé vrácené zásilky“ a „Můj adresář“.

Nabízíme Vám platební metody běžné v online obchodě – zejména platbu předem, platbu kreditní kartou, PayPal nebo fakturu. Pro provedení platby zaznamenáváme Vámi sdělené platební údaje. Další platební údaje získáváme od externích poskytovatelů platebních služeb a informačních agentur, s nimiž spolupracujeme při realizaci plateb a kontrolách bonity. Svým poskytovatelům platebních služeb pak předáváme jen takové údaje, které jsou nezbytné pro zpracování platby.

Platební údaje jsou například tyto:

 • Upřednostňovaný způsob platby
 • Fakturační adresy
 • IBAN a BIC, popř. číslo účtu a směrový kód banky
 • Údaje o platebních kartách
 • Data bonity

K platebním údajům patří také další informace, které jsou získávány v bezprostřední souvislosti se zpracováním plateb a kontrolami bonity. To platí zejména pro údaje, které používají externí poskytovatelé platebních služeb k identifikaci, například Vaše PayPal-ID (pokud platíte s použitím PayPal).

Za realizaci plateb, správu pohledávek a kontroly bonity v souvislosti se všemi nákupy soukromých osob v Zalando Shop a s jinými placenými službami skupiny Zalando odpovídá společnost Zalando Payments GmbH, Mühlenstrasse 13-19, 10243 Berlín, Německo.

Data bonity se skládají z našich vlastních záznamů o Vaší dosavadní platební historii ve vztahu ke všem podnikům skupiny Zalando a z hodnot skóre, které si o Vás zjišťujeme od externích informačních agentur. Data bonity se týkají informací o odhadnuté hospodářské výkonnosti a platební schopnosti určité osoby. To pomáhá podnikům předcházet výpadkům plateb, k nimž dochází, když zákazníci nejsou schopni plnit své platební závazky nebo nejsou schopni je plnit včas. Zohlednění dat bonity při výběru způsobů plateb má zároveň předejít tomu, abychom svým zákazníkům nabízeli způsoby plateb, které jim nabízeny být nemohou, a aby naši zákazníci na sebe brali platební závazky, kterým pak nedokážou dostát. Data bonity se obvykle zjišťují od takzvaných informačních agentur. Informační agentury pak z různých údajů vypočítávají takzvanou hodnotu skóre, která mimo jiné bere v úvahu již existující platební závazky a případně také dřívější výpadky plateb. Hodnoty skóre jsou statisticky zdůvodněné odhadnuté hodnoty týkající se budoucího rizika výpadku plateb u určité osoby a vyjadřují se ve formě číselné hodnoty, například v procentech. Na zpracování dat externími informačními agenturami máme jen omezený vliv (např. když sdělujeme informačním agenturám informace o nesplněných platebních závazcích).

Spolupráce s externími poskytovateli platebních služeb a informačními agenturami probíhá na úrovni jednotlivých zemí, aby bylo možné brát v úvahu zvláštnosti a specifické požadavky v konkrétní zemi. V části Komu budou předávány moje osobní údaje? najdete informace o externích poskytovatelích platební služeb a v části Informace o konkrétních zemích informace o tom, se kterými informačními kancelářemi spolupracujeme v jednotlivých zemích. Najdete zde případně také speciální upozornění na ochranu osobních údajů, která zde uvádíme na žádost příslušného poskytovatele platebních služeb nebo informačními agentury.

Při Vaší interakci s našimi službami jsou shromažďovány údaje, na jejichž základě se dozvídáme, o jaké obsahy, témata, výrobky, druhy výrobků, značky nebo styly máte zájem. Můžeme tedy například z nákupních údajů, obsahu seznamů přání, Vašeho věku (pokud nám tyto informace poskytnete) a na základě srovnání s uživateli s podobnými atributy odvodit, o jaké styly a kategorie výrobků se zajímáte. Můžeme Vám tak při Vašem příštím zadání vyhledávání nabídnout jako první výrobky, které pro Vás pravděpodobně budou nejzajímavější.

Kromě zájmů, které nám přímo sdělíte, můžeme Vaše zájmy odvozovat také z jiných námi zaznamenaných údajů. Pokud například opakovaně vyhledáváte určitou sekci v Zalando Shop, můžeme usuzovat na Vaše zájmy v rámci analýzy využívání z Vašich přístupových dat (např. můžeme vyvodit, že se možná zajímáte o sport, jestliže pravidelně navštěvujete kategorii „Sportovní oblečení“ nebo si v této kategorii objednáváte výrobky).

Kromě toho dostáváme k tomuto účelu také od našich externích reklamních partnerů demografické údaje a statistiky (například věk, pohlaví, region), údaje o přístrojích a přístupová data, ale také zájmy našich uživatelů. Dbáme přitom na to, aby naši reklamní partneři sdělovali společnosti Zalando výhradně agregovaná, kódovaná, popř. pro Zalando anonymní data, takže nemůžeme tyto údaje přiřadit k žádné určité osobě, zejména ne k žádnému určitému uživateli. Tyto informace nám přitom mohou pomoci lépe porozumět našim uživatelům, například v rámci analýz struktur zákazníků a při segmentování uživatelů.

Další informace o zpracování Vašich osobních údajů k reklamním účelům najdete v kapitole „Jak využívá Zalando mé osobní údaje pro reklamu?“.

Když telefonicky, poštou, prostřednictvím služeb sociálních médií, kontaktních formulářů nebo jiným způsobem komunikujete s námi nebo jinými uživateli o výrobcích (např. hodnocení výrobků) a jiných tématech, zaznamenáváme obsah Vašich sdělení.

V případě potřeby předáváme Vaše sdělení místům odpovědným za Vaši věc, například partnerskému podniku nebo výrobci. Pro případ eventuálního předání informací jinému podniku (např. když nám poskytnete zpětnou vazbu určenou výrobci produktu) máte samozřejmě možnost nám sdělit, že Vaše údaje smí používat výhradně společnost Zalando. Za těchto okolností Vaše informace odpovědnému místu nepředáme nebo je předáme jen bez Vašich osobních údajů, pokud lze Vaši záležitost zpracovat tímto způsobem.

Pokud nám s použitím k tomu určených funkcí sdělíte informace pro jiné uživatele (např. hodnocení výrobků), můžeme je v rámci poskytování našich služeb zveřejnit.

Nahrávání telefonních hovorů

Telefonní hovory, například s naší horkou linkou, se nahrávají jen s Vaším souhlasem a k účelům, které jsou ve Vašem souhlasu zahrnuté (např. zajištění kvality, školení). Souhlas s nahráváním hovorů je samozřejmě dobrovolný. Tento souhlas můžete kdykoli s platností do budoucnosti odvolat, například tak, že požádáte pracovníka na telefonu, aby přerušil nahrávání. Další informace najdete v kapitole „Jaká práva na ochranu osobních údajů mám?“.

Zalando využívá pro komunikaci se zákazníky a uživateli také nabídky sociálních sítí, jako jsou Facebook, Instagram nebo Twitter. Tyto oblíbené platformy využíváme k tomu, abychom Vám kromě našich vlastních komunikačních kanálů mohli nabídnout ještě další možnosti kontaktů a informací. Pamatujte si však, že nemáme žádný vliv na podmínky užívání sociálních sítí a jimi nabízených služeb a jen velice omezený vliv na jejich zpracování osobních údajů. Žádáme Vás proto, abyste pečlivě zvažovali, jaké osobní údaje nám prostřednictvím sociálních sítí sdělíte. Žádným způsobem nemůžeme ovlivňovat chování provozovatelů sociálních sítí, jiných uživatelů ani třetích osob, které případně s provozovateli sociálních sítí spolupracují nebo rovněž využívají jejich služby.

Společnost Zalando spravuje profilové stránky (také označované jako „fanouškovské stránky“) na různých sociálních sítích. Služby Zalando mohou dále zahrnovat funkce pro komunikaci na sociálních sítích. Může se jednat o služby zasílání zpráv a takzvané sociální pluginy nebo přihlášení prostřednictvím sociálních sítí, například „Přihlásit přes Facebook“. Pokud jste s námi v přímém kontaktu prostřednictvím našich profilů na sociálních sítích nebo používáte funkce sociálních sítí začleněné do našich služeb a jste členem příslušné sociální sítě, můžeme obdržet údaje od provozovatele sociální sítě, které umožňují vaši identifikaci. Obvykle máme k dispozici následující údaje:

 • informace z vašeho veřejného profilu uložené na příslušné sociální síti (např. jméno, profilový obrázek),
 • podrobnosti o typu vámi používaného zařízení,
 • ID účtu vašeho profilu na příslušné sociální síti (např. Facebook ID).

Přečtěte si prosím informace o zpracovávání údajů ze sociálních sítí v souvislosti s funkcemi sociálních sítí v částech „Informace o webových stránkách a „aplikacích“ a „Informace o fanouškovských stránkách na sociálních médiích“.

Zalando v současné době využívá služby zasílání zpráv přes Facebook a sociální pluginy / přihlášení pro následující sociální sítě:

Pro určité účely zaznamenáváme při využívání našich služeb také údaje o aktuálním stanovišti Vašeho přístroje. Přitom se používají dvě různé technologie.

Pokud povolíte lokalizační služby svého přístroje pro aplikaci, webovou stránku nebo jinou online službu od společnosti Zalando, zpracovává Zalando údaje o stanovišti, zjištěné Vaším přístrojem a nám poskytnuté, pro přípravu služeb zaměřených na Vaše konkrétní současné místo pobytu.

Příklad

S některými našimi aplikacemi si můžete zobrazit obchody ve svém okolí nebo si nechat navrhnout výrobky, které se hodí k Vašemu momentálnímu místu pobytu.

Jestliže povolíte aplikaci Zalando přístup k lokalizačním službám svého přístroje, bude se nám případně pravidelně (např. i tehdy, když právě nebudete aplikaci používat) přenášet Vaše stanoviště. To slouží k vylepšení zážitku z užívání, například tím, že se Vám budou při použití aplikace na Vašem stanovišti rychleji stahovat místně závislé obsahy nebo zobrazovat push notifikace určené pro dané místo. Z těchto údajů nevytváříme žádné pohybové profily. Další informace získáte v případě potřeby v souvislosti s lokálně určenou službou.

Kromě toho zaznamenáváme také údaje o stanovišti, které lze odvodit z IP adresy Vašeho přístroje (až na úroveň města). K tomu se používá anonymizovaná IP adresa zkrácená na tři pozice. Ta již pak nemůže být použita k identifikaci Vašeho internetového připojení nebo přístroje.

Co jsou IP adresy?

Každému přístroji, který je připojený k internetu, musí být přiřazeno jednoznačné vícemístné číslo (příklad: 193.99.144.85). To se označuje jako IP adresa.

První tři místa IP adresy jsou zpravidla přiřazena určitému regionu nebo určitému internetovému poskytovateli. Proto lze z IP adresy odvodit přibližné stanoviště internetové přípojky.

Tento postup (takzvaná geolokalizace) se u nás a v mnoha jiných online obchodech používá například při zjišťování podvodů, pro rozpoznávání podezřelých objednávek (v určitých situacích může být např. podezřelé, když je pro objednávku z Vašeho zákaznického účtu použita IP adresa země, ze které jste ještě nikdy žádné objednávky neuskutečnili).

S některými našimi aplikacemi pro konkrétní služby můžete s námi nebo jinými uživateli sdílet fotografie a další osobní obsahy, a to za účelem komunikace s námi, popř. jinými uživateli nebo personalizace služeb (např. zavěsíte profilové foto, použijete vyhledávání fotografií v aplikaci Zalando nebo budete komunikovat se stylistou).

Když se zúčastníte akce (např. výherní hry) nebo ankety (např. zjišťování spokojenosti zákazníků v rámci průzkumu trhu) nabízené společností Zalando, požádáme Vás o údaje k Vaší osobě.

Při výherních hrách se například zpravidla ptáme na Vaše jméno a e-mailovou adresu, abychom Vás mohli v případě výhry informovat a abychom zajistili, že se každý zájemce zúčastní výherní hry pouze jednou.

V některých případech vás můžeme také požádat o další informace, které potřebujeme my nebo naši partneři k uskutečnění akce, soutěže nebo průzkumu.

Pro přijímání a zpracování žádostí o zaměstnání používají podniky skupiny Zalando centrální firemní systém managementu uchazečů o zaměstnání společnosti Zalando SE.

Webový portál systému managementu uchazečů o zaměstnání Zalando najdete na: https://jobs.zalando.com/. Systém managementu uchazečů o zaměstnání Zalando má pokyny pro ochranu osobních údajů specifické pro tuto konkrétní službu, které si můžete vyvolat zde: https://jobs.zalando.com/de/datenschutz.

Při používání služeb online a mobilních služeb je nevyhnutelné generování technických dat a jejich zpracování za účelem poskytování nabízených funkcí a obsahu a jejich zobrazení na vašem zařízení. Tato data označujeme jako „Údaje o zařízení a přístupu“. Údaje o zařízení a přístupu se vytvářejí při každém použití služeb online a mobilních služeb bez ohledu na to, kdo je poskytovatelem. Údaje o zařízení a přístupu se proto vytvářejí například při používání:

 • webových stránek,
 • aplikací,
 • fanouškovských stránek na sociálních médiích,
 • e-mailových newsletterů (tj. pokud se zaznamenává vaše interakce v rámci newsletteru),
 • služeb založených na poloze.

Zalando shromažďuje údaje o zařízení a přístupu pro služby online a mobilní služby poskytované přímo společností Zalando (např. obchod Zalando). Za druhé, Zalando může obdržet údaje o zařízení a přístupu ze služeb online a mobilních služeb od jiných společností, pokud se jedná o partnery společnosti Zalando v oblasti sociálních médií nebo reklamy, případně o účastníky ve stejných reklamních sítích online (např. „Google Network“). Další informace jsou k dispozici v částech „Jak využívá Zalando mé osobní údaje pro reklamu?“ a „Informace o fanouškovských stránkách na sociálních médiích“.

Údaje o zařízení a přístupu zahrnují následující kategorie:

 • Všeobecné informace o přístroji, například typ přístroje, verze operačního systému, konfigurační nastavení (např. nastavení jazyků, systémová oprávnění), informace o internetovém připojení (např. název mobilní telefonní sítě, rychlost připojení) a o použité aplikaci (např. název a verze aplikace).
 • Identifikační údaje (ID), například ID relace, ID cookies, jednoznačné identifikační číslo přístroje (např. ID reklamy Google, Apple Ad-ID), ID účtů třetích poskytovatelů (pokud používáte Social Plug-ins či Social-Logins nebo platbu prostřednictvím PayPal) a další běžné internetové technologie, aby bylo možné opakovaně rozpoznat Váš webový prohlížeč, přístroj nebo konkrétní instalaci aplikace.

Příklad

Pokud si v aplikaci Zalando aktivujete službu push notifikací, bude Vám pro identifikaci přiděleno náhodně generované jednoznačné Push-ID. Push-ID později posíláme společně s Vám určenými push notifikacemi na push server, který pak může adresovat tuto notifikaci správným příjemcům, tedy také na Váš přístroj.

 • Přístupová data se automaticky přenášejí při každém online přístupu aplikací a webových prohlížečů na webový server a do databází (v rámci takzvaných požadavků HTTP). Jedná se přitom o standardizované informace k požadovaným obsahům (například název a typ volaného souboru), ale také informace týkající se přístupu na server (např. přenesené množství dat a chybové kódy) a Vašeho přístroje (např. typ přístroje, operační systém, softwarové verze, identifikace přístroje, IP adresa, předchozí navštívená stránka a čas přístupu).

2. K čemu používá Zalando mé osobní údaje?

Zalando zpracovává Vaše osobní údaje při dodržování všech použitelných zákonů o ochraně osobních údajů. Dbáme přitom samozřejmě zásad práva na ochranu osobních údajů, které se týkají zpracování dat. Vaše osobní údaje proto zásadně zpracováváme jen k účelům vysvětleným Vám v prohlášení o ochraně osobních údajů nebo sděleným při zjišťování dat. K nim patří v první řadě zpracování nákupů a také příprava, personalizace a další rozvoj, stejně jako zabezpečení našich služeb. Kromě toho ale používáme Vaše osobní údaje v rámci přísného německého a evropského práva na ochranu osobních údajů také pro další účely, například vývoj výrobků, vědecký výzkum (zejména v oblastech strojního učení, umělé inteligence a Deep Learning) a průzkum trhu, pro optimalizaci obchodních procesů, přizpůsobování našich služeb potřebám a pro personalizovanou reklamu.

V této kapitole Vám rovněž sdělíme, na jakém zákonném (právním) podkladu zpracováváme osobní údaje k jednotlivým účelům. Podle toho, na jakém právním podkladu Vaše osobní údaje zpracováváme, Vám mohou náležet – kromě vždy existujícího práva na ochranu Vašich osobních údajů a práva na informace – ještě další, zvláštní práva na ochranu osobních údajů. V některých případech máte například právo zpracování svých osobních údajů zakázat. Další informace najdete v kapitole „Jaká práva na ochranu osobních údajů mám?“.

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy v rozsahu nezbytném ke splnění smlouvy a k přípravě a realizaci dalších Vámi poptávaných služeb, jak je to popsáno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Účely příslušného nezbytného zpracování osobních údajů proto vždy závisejí na účelu příslušné, s Vámi sjednané smlouvy (včetně našich všeobecných obchodních podmínek a případně obchodních a uživatelských podmínek pro konkrétní službu) nebo na Vámi poptávaných službách. Nejdůležitější účely jsou:

 • Příprava našich služeb, jako jsou Zalando Shop a Lounge by Zalando (včetně jejich příslušných webových stránek, aplikací a funkcí přesahujících přístroje a platformy), jejich personalizace a přizpůsobování podle potřeb.
 • Příprava lokálních služeb, např. v Zalando Outlet Stores a při konání různých akcí a veletrhů.
 • Realizace zákaznických programů, například Zalando Outlet Card a Zalando Plus.
 • Realizace kupních smluv a zákaznického servisu včetně vyřizování zásilek a plateb, správy pohledávek a zpracování vrácených dodávek, reklamací a záručních případů.
 • Příprava zpráv, hlášení, newsletterů a dalších prostředků přímé komunikace, pokud je to pevnou součástí našich smluvních výkonů nebo Vámi poptávaných služeb.

Příklady

V Zalando Shop se můžete nechat námi e-mailem informovat o opětovné dostupnosti vyprodaného zboží.

V našich aplikacích se můžete nechat námi prostřednictvím služby push notifikací informovat o určitých událostech nebo nabídkách a jiných tématech.

Jestliže se stanete členy našeho online shopping klubu Lounge by Zalando, budete pravidelně dostávat náš Lounge by Zalando Newsletter s informacemi o aktuálních prodejních akcích.

 • Záruka celkové bezpečnosti, provozuschopnosti a stability našich služeb, včetně ochrany proti útokům.
 • Nereklamní komunikace s Vámi o technických, bezpečnostních a smluvních otázkách (např. varování před podvody, zablokování účtu nebo změny smluv).
 • Zprostředkování smluv přes naše obchodní a prodejní platformy, například v rámci partnerského programu Zalando nebo Zalando Wardrobe.
 • Vystavování, proplácení a doručování poukázek Zalando.
 • Pořádání akcí a soutěží, včetně stanovení a případně vyhlášení výherce a organizace předání ceny.

Provádění plateb pro realizaci kupních smluv zajišťuje Zalando Payments GmbH. Zalando pro provádění plateb využívá rovněž služeb externích poskytovatelů platebních služeb. Informace o externích poskytovatelích platebních služeb najdete v části „Komu jsou předávány moje osobní údaje?“.

Právní podklady: Pokud je účelem realizace s Vámi sjednané smlouvy nebo příprava Vámi poptávaných služeb, je právním podkladem článek 6 odstavec 1 písmeno b GDPR. Jinak je právním podkladem článek 6 odstavec 1 písmeno f GDPR, přičemž naše oprávněné zájmy spočívají ve výše uvedených účelech.

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem přípravy komfortních a užitečných služeb, které co možná nejlépe splní Vaše potřeby a zájmy. Protože nabídka v Zalando Shop zahrnuje statisíce výrobků a tisíce značek, je nutné prezentovat Vám naše obsahy a nabídky podle potřeb, abyste si mohli vyhledat výrobky, které pro Vás budou skutečně zajímavé. To vyžaduje individuální hodnocení významu výrobků a obsahů pro každého konkrétního uživatele.

Pro personalizaci nakupování na Zalandu využíváme údaje o zařízeních a přístupech, které zaznamenáváme pro analýzu užívání. Kromě toho používáme také údaje o zařízeních a přístupech, které získáváme od reklamních partnerů po dobu vaší návštěvy online obchodu Zalando. Jste-li během své návštěvy na Zalandu přihlášeni do svého zákaznického účtu, používáme pro personalizaci nakupování také profilové údaje, údaje o zájmech a nákupní údaje. Tuto formu personalizace nakupování označujeme jako optimalizaci stránek. Pouze s takovou personalizací nakupování vám můžeme zobrazovat vhodné výsledky vyhledávání, návrhy produktů, doporučení různých stylů a jiné obsahy, které skutečně odpovídají vašim zájmům. Kromě toho vám nabízíme službu „Módního asistenta“ (v orig. „Fashion Assistant“), který vám pomůže zodpovědět vaše nákupní otázky za využití externích poskytovatelů služeb umělé inteligence, jakož i vašeho zákaznického profilu, zájmů a nákupních údajů za účelem poskytnutí vhodného doporučení produktů. Bez takové personalizace nakupování, jakou dnes standardně provádí mnoho online obchodů, by bylo vyhledávání produktů připadajících pro vás v úvahu méně komfortní a zdlouhavější a užitečnost naší nabídky pro vás by tak byla nižší. Navzdory personalizaci nakupování máte samozřejmě přístup k veškerému obsahu. Díky personalizaci nakupování se vám však dříve zobrazují obsahy, které pro vás mohou být zajímavé.

Zjistit více

Další detaily k fungování personalizace nakupování na webových stránkách a v aplikacích Zalando jsme shrnuli v kapitole „Personalizace nakupování“.

Další detaily k fungování personalizovaných služeb Zalando najdete v kapitole „Personalizované služby“.

Právní podklady: Právním podkladem pro zpracování Vašich osobních údajů pro personalizaci nakupování v rámci personalizovaných služeb je článek 6 odstavec 1 písmeno b GDPR. Právním podkladem pro zpracování Vašich osobních údajů v rámci onsite optimalizace je článek 6 odstavec 1 písmeno f GDPR, přičemž naše oprávněné zájmy spočívají ve výše uvedených účelech.

Údaje shromážděné o našich zákaznících zpracováváme pro vědecký výzkum v oblastech důležitých pro Zalando. Jsou to zejména oblasti výzkumu strojního učení, umělé inteligence, zpracování mluvené řeči a Deep Learning. Výzkum ve společnosti Zalando se koncentruje na řešení reálných každodenních problémů online nakupování a jeho úkolem je sloužit ke zlepšování a dalšímu zdokonalování stávající nabídky služeb. Můžeme tak vyvíjet například aplikace, které budou schopné nabízet Vám výrobky orientované na Vaše zájmy a potřeby nebo rozpoznávat styly a přiřazovat výrobky odpovídající Vašim skutečným zájmům.

Přitom samozřejmě bereme ohled na uznávané vědecké standardy ochrany osobních údajů. To také znamená, že pro účely výzkumu zpracováváme Vaše osobní údaje jen v souborné, anonymizované nebo pseudonymizované formě, například tak, že všechny identifikovatelné údaje, jako je Vaše jméno, nahradíme údaji jinými.

Zjistit více

Další informace k tématu výzkumu a vědy u společnosti Zalando najdete u Zalando Research.

Výzkum u společnosti Zalando zahrnuje následující účely:

 • Vývoj strojních učebních metod, které umožňují zjišťovat odhadnuté hodnoty, prognózy a analýzy k potřebám a zájmům našich uživatelů.
 • Vývoj technických řešení pro reálné problémy zákazníků, s nimiž se potýkají naše odborná oddělení a výrobci módy v každodenní práci (např. potíže při vyhledávání vhodných výrobků, snížení pravděpodobnosti chybných nákupů, určování velikostí).
 • Vývoj technických řešení pro optimalizaci obchodních a logistických procesů.
 • Vývoj technických řešení, s nimiž lze zlepšovat a dál rozvíjet personalizaci nakupování a bránění podvodům.
 • Přihlašování patentů a publikace odborných článků.
 • Účast ve výzkumných sdruženích se soukromými a akademickými kooperačními partnery.

Příklad

Doporučování velikostí bot v Zalando Shop používá strojní algoritmus učení, který vyvinula společnost Zalando Research. Při vývoji algoritmu učení analyzovala společnost Zalando Research nákupní údaje s objednávkami bot, vracení zásilek z důvodu velikosti a velikosti udávané různými výrobci. Z toho byla vyvinuta inteligentní metoda doporučování velikostí bot, která předpovídá, jaké modely bot vypadají příliš velké nebo příliš malé.

Právní podklad: Právním podkladem pro zpracování Vašich osobních údajů v rámci výše popsaných výzkumných účelů je článek 6 odstavec 1 písmeno f GDPR, přičemž naše oprávněné zájmy spočívají ve výše uvedených účelech.

Prevence podvodů

Abychom omezili riziko narušení zabezpečení dat, přenášejí se osobní údaje uživatelů našich služeb kódované. To platí jak pro objednávání, tak pro přihlašování do zákaznického účtu. Používáme k tomu systém kódování SSL (Secure Socket Layer). Díky kódování nemohou data vidět třetí osoby. Abychom se navíc chránili před útoky zvenčí, používáme speciální technologie zabezpečení, které průběžně kontrolují naše systémy a bezprostředně rozpoznávají a zobrazují nápadné jevy. Dále zabezpečujeme naše systémy technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, nepovolanému přístupu, změně nebo rozšiřování údajů zákazníků nepovolanými osobami. Tímto způsobem chceme udržovat na co možná nejnižší úrovni riziko neoprávněného přístupu, protože ochrana Vašich osobních údajů je pro nás v posledku nejvyšší prioritou. Absolutní ochranu Vám nicméně ani my – stejně jako jiné podniky – nemůžeme zaručit.

Kromě toho používáme technické a ruční metody prevence podvodů, abychom chránili sebe i své uživatele před zneužitím dat, zejména formou podvodných objednávek. Společnost Zalando Payments GmbH přitom v rámci realizace objednávky shromažďuje a vyhodnocuje Vaše údaje o přístrojích a přístupová data (včetně IP adresy, identifikátorů a uživatelského chování), nákupní údaje a platební údaje (včetně adres a dat bonity od externích informačních agentur), stejně jako historii změn Vašich profilových dat (např. kdy zde byly naposledy změněny Vaše doručovací adresy) pod pseudonymem. Přitom se datový soubor porovnává také s dřívějšími zvyklostmi při užívání a objednávání. Dále se provádí také srovnání se všeobecnými datovými soubory z celého množství objednávek podaných společnosti Zalando (také z jiných podniků skupiny Zalando), při kterém se přijde na podvodné transakce nebo se alespoň objeví příslušné podezření. Toto srovnání slouží k rozpoznání vzorů podvodu a na základě porovnání vzorů k zabránění podvodu a odcizení identity. Je-li v některých případech na základě naší analýzy pravděpodobnost podvodu velmi vysoká, můžeme objednávky zrušit nebo deaktivovat účty s cílem minimalizovat riziko podvodných objednávek a chránit uživatele, jejichž účty byly napadeny.

V některých zemích nabízíme zákazníkům možnost platby na fakturu. Pokud zvolíte tuto platební metodu, společnost Zalando Payments GmbH předá vaše jméno a adresy, které jste uvedli v objednávce, externím úvěrovým agenturám. To slouží k tomu, aby bylo zaručeno, že jste na sdělených adresách skutečně nahlášeni, resp. k dosažení. Společnost Zalando Payments GmbH také předá vaše jméno a adresu externím úvěrovým agenturám, pokud jste si zvolil/a platbu přímým inkasem SEPA, aby se zabránilo riziku selhání platby, např. v důsledku zneužití údajů. Typickými indiciemi, které mohou – většinou v kombinaci – zvýšit pravděpodobnost, že se jedná o pokus podvodu, jsou:

 • Vaše doručovací adresa byla krátce před podáním objednávky změněna nebo se nachází v regionu se zvýšeným rizikem podvodů.
 • Vaše objednávka je obzvlášť rozsáhlá nebo obsahuje výrobky, které jsou v současnosti obzvlášť silně poptávány, popř. je podána v čase neobvyklém pro Váš region (např. v noci).
 • Pro objednávku je použit způsob platby faktura nebo vrubopis.
 • Před podáním objednávky došlo k podezřelým pokusům o přihlášení do Vašeho zákaznického účtu, jejichž průběh ukazuje na automatizovaný postup.
 • Váš zákaznický účet je použit z podezřelé IP adresy.
 • Váš zákaznický účet je použit z neznámého nebo podezřelého přístroje.

Pokud náš bezpečnostní systém pojme podezření na pokus o podvod nebo zvýšené riziko podvodu, je příslušný proces předán týmu řešení podvodů společnosti Zalando k manuální kontrole. S ohledem na riziko podvodu se přijímají přiměřená preventivní opatření (např. předběžné zablokování zákaznického účtu nebo omezení nabízených způsobů plateb).

Tito poskytovatelé pomocí tzv. cookies a jiných sledovacích technologií shromažďují a zpracovávají data pro určení koncového zařízení používaného uživatelem a další data o používání webové stránky. Nedochází přitom k přiřazení těchto dat ke konkrétnímu uživateli.

V rámci objednávkového procesu na našich webových stránkách aktivujeme z databáze poskytovatelů vyhodnocení rizika vztahující se na koncové zařízení uživatele. Toto vyhodnocení rizika, jehož cílem je určit pravděpodobnost pokusu o podvod, zohledňuje mimo jiné to, zda se koncové zařízení připojilo přes různé poskytovatele služeb, zda koncové zařízení vykazuje často se měnící georeferenci, kolik transakcí bylo provedeno prostřednictvím koncového zařízení a zda se používá připojení přes proxy server.

Právní podklad: Pokud zpracování Vašich osobních údajů pro zabránění podvodu probíhá na Váš vrub, je právním podkladem článek 6 odstavec 1 písmeno b GDPR. Jinak se toto zpracování Vašich osobních údajů provádí na základě článku 6 odstavec 1 písmeno f GDPR, s ohledem na naše oprávněné zájmy a oprávněné zájmy jiných uživatelů na zjištění a zabránění podvodu a objasnění trestného činu.

Výběr způsobů platby

Než Vám zobrazíme platební metody, které budete mít pro nákup k dispozici, provádí Zalando Payments GmbH kontrolu rizik a přihlíží k celkovým nákladům na objednávku pro Zalando. K provádění kontroly rizik se používají Vaše doposud zaznamenané nákupní údaje, platební údaje, data bonity, údaje o Vaší dosavadní platební historii a Vaše profilová data (například příjmení, jméno, doručovací a fakturační adresa, e-mailová adresa nebo datum narození). Kontrola a vyhodnocení probíhají automatizovaně s použitím statisticky zdůvodněných odhadnutých hodnot rizika výpadku ve vztahu k námi nabízeným způsobům plateb. Pokud je možnost platby fakturou ve vaší zemi k dispozici a vy tuto metodu zvolíte, společnost Zalando Payments GmbH předá údaje o vaší osobě externím úvěrovým agenturám, aby od nich získala všeobecné informace, na jejichž základě vyhodnotí platební rizika (např. to, zda je adresa věrohodná a aktuální), a v jednotlivých případech informace o bonitě, např. o nesplacených fakturách a jiných okolnostech, které by přímo vedly k riziku prodlení platby (např. insolvence nebo odklad z důvodu platební neschopnosti). Kromě toho společnost Zalando Payments GmbH předá vaše údaje externím úvěrovým agenturám, aby vyhodnotila specifická rizika platební neschopnosti, pokud jste se rozhodl/a platit přímým inkasem SEPA. Konkrétní data bonity, která jsou brána v úvahu v rámci kontroly rizik, se mohou v jednotlivých zemích lišit.

Upozornění

Informace pro konkrétní země o informačních agenturách pověřovaných kontrolami rizik a příslušných používaných datech bonity najdete v kapitole „Informace pro konkrétní země“.

Při rozhodování o nabízených platebních metodách jsou zohledňovány i celkové náklady na konkrétní platební metodu pro Zalando i dostupnost dané platební metody v příslušné zemi. Může se tak stát, že určité platební metody, které jsou pro nás spojeny s vyššími náklady, riziky nebo vyšší mírou vracení zboží, nadále nebudeme nabízet zákazníkům, kteří nadprůměrně vracejí zboží (například při míře vracení zboží přesahující cca 70 %) nebo kteří zadávají příliš malé objednávky. Úpravy dostupných platebních metod přispívají k nižší míře vracení zboží, což je ekonomičtější, a navíc to lépe vyhovuje principům trvale udržitelného rozvoje. Současně mají naši zákazníci i nadále možnost využívat naše služby, protože každému zákazníkovi je nabídnuta minimálně jedna dostupná platební metoda a zákazník tak může dokončit svůj nákup.

Riziko výpadku se hodnotí pro každý způsob platby ve formě odhadnuté hodnoty jednotlivě. Pokud kontrola rizika dopadne pozitivně, můžeme Vám nabídnout všechny námi nabízené způsoby plateb. Jinak Vám nabídneme pouze určité způsoby plateb. Faktory, které mohou ovlivňovat dostupnost určitého způsobu platby, jsou například:

 • Nebylo možné najít kombinaci jména a adresy. To se může stát při přepsání, přestěhování, svatbě nebo změně obce.
 • Uvedli jste doručovací adresu, balíkovou stanici nebo firemní adresu odlišnou od fakturační adresy.
 • Existují vůči Vám ještě nevyřízené pohledávky.
 • V minulosti došlo u určitých způsobů plateb k nepravidelnostem plateb.

Kontrola rizika nevede k tomu, že bychom Vám nenabídli žádný způsob platby. Pokud se svými nabízenými způsoby plateb nebudete souhlasit, můžete nám to písemně sdělit dopisem nebo e-mailem na adresu zasady_ochrany_soukromi@zalando.cz. My pak rozhodnutí znovu přezkoumáme s ohledem na Vaše stanovisko.

Právní podklad: Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, a to kvůli našemu legitimnímu zájmu na předcházením rizikům z prodlení plateb.

Kontrola bonity

Kromě údajů, které má Zalando Payments GmbH již k dispozici, se používají také data bonity od externích informačních agentur ve formě hodnot skóre. Hodnoty skóre jsou statisticky zdůvodněné odhadnuté hodnoty týkající se budoucího rizika výpadku plateb u určité osoby a vyjadřují se ve formě číselné hodnoty, například v procentech. Za tímto účelem předá společnost Zalando Payments GmbH externí agentuře naším jménem osobní údaje, které kontrola kredibility vyžaduje (obvykle jméno, příjmení, adresu, a pokud je to nutné, datum narození nebo číslo sociálního zabezpečení (v zemích, kde je to potřeba)). Při výpočtu hodnoty skóre přitom mohou být brány v úvahu také adresové údaje. Informační agentura používá námi sdělené osobní údaje k tomu, aby na základě matematicko-statistické metody provedla odpovídající hodnocení Vaší bonity s ohledem na příslušnou objednávku.

Upozornění

Informace o informačních agenturách pověřovaných kontrolou bonity ve Vaší zemi najdete v kapitole „Informace pro konkrétní země“. Pokud zde Vaše země není uvedena, žádná kontrola bonity se ve Vaší zemi neprovádí.

Podle výsledku kontroly bonity, tj. podle toho, jestli dopadne pozitivně nebo negativně, Vám zobrazíme vhodné způsoby plateb, s nimiž můžete pokračovat v nákupu a dokončit ho.

Pokud s tím nebudete souhlasit, můžete nám to písemně sdělit dopisem nebo e-mailem na adresu zasady_ochrany_soukromi@zalando.cz. My pak rozhodnutí znovu přezkoumáme s ohledem na Vaše stanovisko.

Právní podklad: Právním podkladem pro výše popsanou kontrolu bonity je článek 6 odstavec 1 písmeno b GDPR, protože tato procedura je nutná k provedení potřebných předsmluvních opatření. V jiných případech se toto zpracování Vašich osobních údajů provádí na základě článku 6 odstavec 1 písmeno f GDPR, s ohledem na naše oprávněné zájmy a oprávněné zájmy jiných uživatelů na předcházení výpadků plateb, zjištění a zabránění podvodu a objasnění trestného činu.

Pokud byste neuhrazené faktury neuhradili ani přes opakované upomínky, jsme oprávněni data, která jsou nezbytná pro předání případu inkasní agentuře, předat této inkasní agentuře za účelem vymáhání pohledávky. Alternativně jsme oprávněni odprodat nesplacenou pohledávku inkasní agentuře, která poté může pohledávku vymáhat svým jménem. Informace o společnostech pověřovaných inkasními službami ve Vaší zemi najdete v kapitole „Informace pro konkrétní země“.

Právní podklad: Právním základem pro předávání dat v rámci svěřeneckého inkasa pohledávek je čl. 6 odstavec 1 b) GDPR; předávání dat v rámci prodeje pohledávek probíhá na bázi čl. 6 odstavce 1 f) GDPR.

Vaše osobní údaje používáme také v rámci analýz dat k účelům reklamy a průzkumu trhu. Sledujeme tím zejména následující účely:

 • Rozdělení do různých cílových a uživatelských skupin v rámci průzkumu trhu (segmentování uživatelů).
 • Poznatky o různých cílových skupinách a jejich příslušných uživatelských zvyklostech a nákupních zájmech.
 • Získávání poznatků o demografii, zájmech, nákupních a uživatelských zvyklostech našich uživatelů a uplatnění těchto poznatků v rámci reklamních služeb poskytovaných třetím osobám.
 • Včasné rozpoznávání trendů v oblastech módy a online nakupování.
 • Provádění reklamy pro stávající zákazníky.
 • Provádění přímé reklamy, např. ve formě newsletterů.
 • Plánování, provádění a kontrola úspěšnosti reklamy, odpovídající zájmům oslovených cílových skupin (personalizovaná reklama).
 • Poznatky o tom, jak jsou využívány naše služby (analýza užívání).
 • Uplatnění výše uvedených poznatků v rámci reklamních služeb pro reklamní zákazníky.

Informace

Reklamní služby jsou u společnosti Zalando nabízeny také společností Zalando Marketing Services GmbH. Na webovou stránku společnosti Zalando Zalando Marketing Services GmbH

V závislosti na účelu používáme pro analýzy dat osobní údaje, které máme uložené. Například pro analýzy nákupního chování našich uživatelů používáme souborná (agregovaná), statistická, odpersonalizovaná (anonymizovaná) profilová data nebo takové údaje, které lze přiřadit k osobám jen za použití dalších mezikroků (pseudonymizovaná profilová data), stejně jako nákupní údaje a údaje o přístrojích a přístupová data, abychom mohli na základě analýz dat sledovat a rozebírat nákupní postupy. Získáváme tím anonymní nebo pseudonymizované poznatky o všeobecném uživatelském chování našich uživatelů.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě zvážení zájmů s ohledem na zajištění našich oprávněných zájmů a oprávněných zájmů třetích osob (to mohou být například reklamní partneři nebo obchodníci, kteří se účastní partnerského programu Zalando). Oprávněné zájmy společnosti Zalando, popř. třetích osob na zpracování osobních údajů vyplývají z příslušných účelů a jsou, pokud není uvedeno jinak, konkurenční a hospodářské povahy.

Vezměte, prosím, na vědomí, že aplikace Zalando IOS, které byly uvedeny na trh po 10. červnu 2021, již nadále nesdílí s třetími stranami žádné údaje pro marketingové účely. Pokud konkrétní aplikace IOS přece jen nabízí funkce zahrnující sdílení údajů s třetí stranou pro marketingové účely, budou Vaše údaje sdíleny pouze za předpokladu, že po dotazu iOS ohledně sledování kliknete na „Souhlasím“.

Právní podklad: Pokud zpracování osobních údajů pro výše popsané účely probíhá s Vaším souhlasem, je právním podkladem článek 6 odstavec 1 písmeno a GDPR (souhlas). V ostatních případech probíhá zpracování osobních údajů na základě článku 6 odstavec 1 písmeno f GDPR, přičemž naše oprávněné zájmy spočívají ve výše uvedených účelech.

Vaše osobní údaje používáme pro vývoj výrobků a technologií, včetně vývoje a zlepšování personalizovaných služeb. Používáme přitom agregované, pseudonymizované nebo anonymizované údaje a také strojní algoritmy učení, například z vlastního výzkumu, které nám umožňují získávat odhadnuté hodnoty, prognózy a analýzy k zájmům našich uživatelů. Můžeme tak vyvíjet například aplikace, které budou schopné nabízet Vám výrobky orientované na Vaše zájmy a potřeby nebo rozpoznávat styly a přiřazovat výrobky odpovídající Vašim skutečným zájmům. Zpracování osobních údajů pro vývoj výrobků a technologií se provádí zejména k následujícím účelům:

 • Vývoj a zlepšování personalizovaných služeb a technologií pro analýzy dat, reklamu a personalizované online nakupování.
 • Vývoj technologií a konceptů pro zlepšování zabezpečení IT, zabránění podvodům a pro zlepšování ochrany osobních údajů, např. metodami pseudonymizace, kódování a anonymizace.
 • Vývoj a zkoušky softwarových řešení pro optimalizaci potřebných obchodních a logistických procesů.

Právní podklad: Právním podkladem pro zpracování Vašich osobních údajů k účelům vývoje výrobků a technologií je článek 6 odstavec 1 písmeno f GDPR, přičemž naše oprávněné zájmy spočívají ve výše uvedených účelech.

Vaše osobní údaje v případě potřeby sdělujeme a zpracováváme pro administrativní a logistické procesy a pro optimalizaci obchodních procesů v rámci skupiny Zalando, abychom je mohli efektivněji a v lepším souladu s právem vytvářet a abychom mohli lépe plnit své smluvní a zákonné povinnosti (např. povinnost obchodně- a daňově právní archivace). V rámci skupiny Zalando se společně používají různé systémy a technologie. Můžeme tak nabízet výhodnější, bezpečnější, jednotnější a lépe personalizované služby. Proto získávají různé podniky v rámci skupiny Zalando přístup k Vašim osobním údajům, pokud je to nutné k plnění účelů uvedených v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Příklad

 • Když kontaktujete zákaznický servis Zalando, je Vaše poptávka předána společnosti Zalando Customer Care DACH SE & Co. KG a zde zpracována. Společnost Zalando Customer Care DACH SE & Co. KG je v rámci skupiny Zalando odpovědná za zákaznický servis v německojazyčném prostoru. Pokud je to nutné pro zpracování Vaší věci, můžete pracovník zákaznického servisu ve společnosti Zalando Customer Care DACH SE & Co. KG přistupovat k Vašim osobním údajům uloženým u jiných podniků Zalando, například k údajům Vašich objednávek (např. kvůli vyjasnění Vašich dotazů k vrácené dodávce).

Zpracování dat pro řízení a optimalizaci obchodů dále zahrnuje například také následující účely:

 • Realizace a zlepšování zákaznického servisu.
 • Bránění trestným činům a jejich odhalování.
 • Záruka bezpečnosti a provozuschopnosti našich IT systémů.

Právní podklady: Právním podkladem pro zpracování Vašich osobních údajů při řízení a optimalizaci obchodů je článek 6 odstavec 1 písmeno f GDPR, přičemž naše oprávněné zájmy spočívají ve výše uvedených účelech. Jestliže zpracováváme Vaše osobní údaje na základě zákonných požadavků, např. daňově právní povinnosti archivace nebo kontrol praní peněz, je právním podkladem článek 6 odstavec 1 písmeno c GDPR.

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, je základem našeho zpracování dat v první řadě Váš souhlas. Které z Vašich osobních údajů budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat, závisí na účelu Vašeho souhlasu. Typickými účely jsou například:

 • Objednání newsletteru.
 • Účast v anketách a studiích průzkumu trhu.
 • Zpracování obzvlášť citlivých údajů, z kterých vyplývají např. Vaše politické postoje, náboženské nebo světonázorové přesvědčení nebo Váš zdravotní stav.
 • Nahrávání telefonních hovorů, které vedete např. s naší horkou linkou.
 • Sdělování Vašich osobních údajů třetí osobě nebo do země mimo Evropskou unii.
 • Zpracování údajů o Vaší poloze pomocí Google Maps v určitých případech, abychom Vám mohli zprostředkovat například informace o nejbližších výdejních místech.

Pokyny k odvolání

Své dříve udělené souhlasy můžete kdykoli s účinností do budoucnosti odvolat, např. e-mailem, dopisem nebo faxem.

Pokud příslušná služba tuto funkci podporuje, můžete své souhlasy upravit a odvolat při obdržení newsletterů nebo jiných zpráv v centru preferencí (Preference Center). Odkaz na centrum preferencí najdete v každém newsletteru. Kromě toho je v každém newsletteru uveden také příslušný odkaz na odhlášení.

Další pokyny najdete v kapitole „Jaká práva na ochranu osobních údajů mám?“.

Jestliže to zákon o ochraně osobních údajů dovoluje, můžeme používat Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu také pro nové účely, například při provádění analýz dat a při dalším zdokonalování našich služeb a obsahů. Předpokladem k tomu je, že tyto nové účely, pro které mají být osobní údaje využívány, nebyly při zjišťování příslušných osobních údajů ještě stanoveny, popř. ještě nebyly zamýšleny, a že jsou tyto nové účely slučitelné s těmi účely, pro které byly příslušné osobní údaje původně zjišťovány. K novým účelům zpracování mohou vést například nový vývoj v právní či technické oblasti nebo obchodní modely a služby nového druhu.

3. Personalizované služby

Vývoj a příprava personalizovaných funkcí a služeb pro Vás má u nás nejvyšší prioritu. Nabízíme Vám nezávisle na místě, času a použitých přístrojích individuální zážitek nakupování a nabídku přesně přizpůsobenou Vašim jedinečným zájmům. Zpracování Vašich osobních údajů pro personalizaci našich služeb je proto u společnosti Zalando pevnou součástí poskytovaných výkonů.

Příklady

 • Když si v mobilní aplikaci Zalando založíte žádanku, můžete ji později zobrazit a upravit také na webové stránce Zalando.
 • Když vyhledáváte na webové stránce Zalando výrobky, ukládáme si Vaše vyhledávací zadání. Můžeme tak při pozdějším hledání na webové stránce Zalando, ale také v mobilní aplikaci Zalando zobrazovat jako první ty výsledky, které jsou pro Vás pravděpodobně obzvlášť zajímavé.
 • Když si vložíte výrobek do nákupního koše, můžeme Vám na základě Vašich dosavadních objednávek a vrácených dodávek poskytnout doporučení k výběru vhodné velikosti oděvů.
 • když si objednáte náš newsletter, můžeme Vám prezentovat výrobky, které se hodí k Vašim dosavadním objednávkám.
 • Když vám doporučujeme nové produkty, které by mohly odpovídat vašim nákupním prederencím, přihlížíme také k vašim dřívějším objednávkám.

S personalizovanými službami Vám můžeme nabízet lepší, praktičtější a bezpečnější služby. Používáme k tomu údaje o Vaší osobě, které máme uložené, abychom mohli vycházet vstříc Vašim potřebám a zájmům. Na tomto základě Vám můžeme nabízet relevantnější obsahy, lépe odpovídající Vašim potřebám a zájmům. I nadále máte samozřejmě přístup k veškerému obsahu. Díky personalizaci se Vám však dříve zobrazují obsahy, které pro Vás mohou být zajímavé, nebo jsou obsahy prezentovány speciálně pro Vás (např. ve formě individuálních doporučení k výrobkům).

Většina našich personalizovaných služeb vyžaduje zřízení zákaznického účtu, abychom mohli uchovávat osobní údaje, které si o Vás zjistíme, na centrálním místě.

K Vašemu zákaznickému účtu jsou uloženy údaje, které jsme zaznamenali o Vaší osobě, plus Vaše zákaznické číslo (CustomerID). Zákaznické číslo je náhodně generovaná řada čísel, která neobsahuje žádné osobní údaje. S Vaším zákaznickým číslem jsou propojeny Vaše údaje, aby bylo možné je přiřadit k Vašemu zákaznickému účtu. Kromě toho funguje zákaznické číslo také jako pseudonym.

Výběr personalizovaných obsahů se provádí zásadně na základě všech údajů, které jsou uložené k Vašemu zákaznickému účtu.

Jsou-li použity údaje o přístrojích a přístupová data, které nejsou uložené k Vašemu zákaznickému účtu, používají se pro příslušnou personalizaci po celou dobu využívání jen v pseudonymizované formě (tedy např. ve spojení s Vaším zákaznickým číslem, ale nikoli s Vaším jménem nebo jinými bezprostředně identifikovatelnými profilovými daty).

Nepoužívají se:

 • Data bonity
 • Údaje při akcích a anketách
 • Žádosti o zaměstnání
 • Sdělení (např. ze zákaznického servisu)

Ve svém zákaznickém účtu si můžete většinu údajů, které máme uložené k Vašemu zákaznickému účtu, kdykoli zobrazit. V případě potřeby zde můžete tyto údaje také upravovat a tímto způsobem ovlivňovat personalizaci, například sdělením svých preferencí.

Pokud personalizace spočívá na údajích o přístrojích a přístupových datech, můžete zaznamenávání těchto údajů zabránit tak, že toto zaznamenávání deaktivujete pomocí nástrojů sledování (Tracking-Tools). Pamatujte si však, že pak budete dostávat méně personalizovaných obsahů a služeb, popř. vůbec žádné. Mějte na paměti, že osobní údaje používané pro personalizované služby jsou zapotřebí také pro jiné účely (včetně přípravy našich služeb). Zaznamenávání osobních údajů používaných k těmto účelům proto takovou deaktivací není ukončeno. Vám prezentovaná reklama však potom není personalizovaná.

4. Informace o webových stránkách a aplikacích

Vaše osobní údaje používáme pro přípravu webových stránek a aplikací Zalando. Kromě údajů o přístrojích a přístupových dat, které se shromažďují při využívání těchto služeb, závisí druh zpracovávaných údajů a účely zpracování zejména na tom, jakým způsobem námi připravené funkce a služby využíváte. Dále používáme osobní údaje shromážděné během využívání našich služeb ke zjištění, jak je využívána naše online nabídka. Tyto informace pak slouží mimo jiné v rámci personalizace nakupování ke zlepšování našich služeb a pro personalizovanou reklamu.

Odpovědného poskytovatele příslušné služby můžete najít v tiráži dané webové stránky nebo aplikace.

Zásadně zaznamenáváme všechny osobní údaje, které nám prostřednictvím našich služeb přímo sdělíte.

Údaje o přístrojích a přístupová data

Při každém přístupu na naše servery a do našich databází vznikají údaje o přístrojích a přístupová data, které se zapisují do takzvaných protokolových souborů serveru (Server-Logfiles). V nich obsažená IP adresa je po skončení příslušného přístupu v krátké době anonymizována, pokud již není nutné její uchovávání pro zachování funkčnosti příslušné webové stránky.

Pokud existuje a je na Vašem přístroji aktivováno, zaznamenáváme také identifikační číslo konkrétního přístroje (např. takzvané „reklamní ID“, když používáte přístroj Android, popř. „Ad-ID“, pokud používáte přístroj Apple). Tato identifikace přístroje je stanovena výrobcem operačního systému Vašeho přístroje a může být z webových stránek nebo aplikací přečtena a použita pro prezentaci obsahů na základě Vašich uživatelských zvyklostí. Jestliže si to nepřejete, můžete tuto funkci v nastaveních svého prohlížeče nebo v systémových nastaveních svého přístroje kdykoli deaktivovat.

Přihlášení

Pro uživatele, kteří se zaregistrují pro zákaznický účet nebo jinou službu, zřizujeme osobní přístup chráněný heslem. Jestliže se po přihlášení se svými přihlašovacími údaji opět neodhlásíte, zůstanete automaticky přihlášeni ve většině našich služeb. Podle druhu služby se přitom používají cookies nebo srovnatelná technologie. Tato funkce Vám umožňuje využívat část našich služeb, aniž byste se museli pokaždé znovu přihlašovat. Z bezpečnostních důvodů jste však znovu požádáni o zadání svého hesla, když například chcete změnit svá profilová data nebo podat objednávku. Další informace najdete v kapitole „Personalizované služby“.

Social Plug-ins

Naše služby mohou obsahovat Social Plug-ins („plug-ins“) z různých sociálních sítí. Pomocí těchto plug-ins můžete například sdílet obsahy nebo dál doporučovat výrobky. Plug-ins jsou standardně deaktivované, a neodesílají proto žádná data. Kliknutím na příslušné tlačítko (např. „Aktivovat sociální média“) můžete plug-ins aktivovat. Plug-ins je také možno kliknutím opět deaktivovat. Když jsou plug-ins aktivované, navazuje Váš webový prohlížeč přímé spojení s webovými servery příslušné sociální sítě. Obsah těchto plug-ins je pak sdělován sociální sítí přímo do Vašeho webového prohlížeče a odtud je začleněn do naší webové stránky. Na základě začlenění plug-ins dostává sociální síť informaci, že jste vyvolali určitou stránku našeho internetového přístupu, a může zaznamenávat Vaše údaje o přístrojích a přístupová data. Jste-li přihlášeni na sociální síti, může tato funkce přiřadit návštěvu také Vašemu účtu na příslušné sociální síti. Když s plug-ins interagujete, například když na Facebooku stisknete tlačítko „To se mi líbí“ nebo přidáte komentář, je příslušná informace sdělena Vaším prohlížečem přímo do sociální sítě a zde uložena. Účel a rozsah zjišťování osobních údajů a jejich další zpracování a využívání sociálními sítěmi, stejně jako s tím související práva a možnosti nastavení pro ochranu Vaší soukromé sféry najdete v informacích o ochraně osobních údajů na příslušných sítích, popř. webových stránkách. Odkazy na ně najdete níže. Také když nejste na sociálních sítích přihlášeni, můžete z webových stránek s aktivními sociálními plug-ins posílat do sítí data. Díky aktivním plug-ins se při každém vyvolání webové stránky vytvoří cookie s ID. Protože Váš webový prohlížeč zasílá tento soubor cookie bez ptaní při každém spojení se serverem, může si sociální síť v principu vytvořit profil webových stránek, které uživatel náležející k tomuto ID volal. A bylo by pak také možné, aby byla tato identifikace později – například při pozdějším přihlášení na sociální síti – opět přiřazena k určité osobě.

Social Plug-ins na Facebooku

Na některých webových stránkách používáme plug-ins sociální sítě facebook.com, která je provozována společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Odkaz na prohlášení o ochraně osobních údajů od Facebooku najdete zde: Informace o ochraně osobních údajů na Facebooku.

Social Plug-ins na Twitteru

Na některých webových stránkách používáme plug-ins sociální sítě Twitter, která je provozována společností Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA („Twitter“). Odkaz na prohlášení o ochraně osobních údajů od Twitteru najdete zde: Informace o ochraně osobních údajů na Twitteru.

Social Plug-ins na Pinterestu

Na některých webových stránkách používáme plug-ins sociální sítě Pinterest, která je provozována společností Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA („Pinterest“). Odkaz na prohlášení o ochraně osobních údajů od Pinterestu najdete zde: Informace o ochraně osobních údajů na Pinterestu.

Přihlášení na sociální sítě

V našich službách Vám případně nabízíme, abyste se u nás přímo zaregistrovali se svým účtem ze sociálních sítí. Chcete-li tuto funkci využít, jste nejprve přesměrováni na nabídku příslušné sociální sítě. Zde jste požádáni, abyste se přihlásili se svým uživatelským jménem a heslem. O Vašich přihlašovacích údajích samozřejmě nic nevíme. Pokud jste již přihlášeni, pak se tento krok přeskočí. V návaznosti Vás příslušná sociální síť osloví a požádá o potvrzení, které osobní údaje nám může předat (např. veřejný profil, seznam přátel, e-mailová adresa a současné místo bydliště). Se sdělenými údaji Vám vytvoříme zákaznický účet, přičemž si například Váš seznam přátel samozřejmě neukládáme. Trvalé propojení nad tento rámec mezi Vaším zákaznickým účtem a Vaším účtem na sociální síti nevzniká. Dále dostáváme od poskytovatelů příslušných sociálních sítí také údaje sociálních sítí.

Personalizace nakupování

V našich službách se využívají údaje o přístrojích a přístupová data získané během používání z analýzy užívání pro personalizaci nakupování. Podle druhu služby se k tomu přidávají běžné sledovací technologie (Tracking) za použití sledovacích pixelů identifikačních cookies nebo srovnatelných ID (takzvaný tagging). Kromě toho mohou tímto způsobem zaznamenávat Vaše údaje o přístrojích a přístupová data také naši reklamní partneři, aby nám během Vašeho užívání našich služeb poskytovali informace o Vašich zájmech a demografické údaje (například věk, pohlaví, region). Můžeme Vám tak prezentovat reklamu nebo zvláštní nabídky a služby, jejichž obsah se hodí k Vašim zájmům (například doporučení k výrobkům vycházející z toho, že jste si v posledních dnech prohlíželi výhradně sportovní obuv). Naším cílem přitom je vytvořit pro Vás co možná nejatraktivnější nabídku a předkládat Vám reklamu odpovídající Vašim zájmovým oblastem. Samozřejmě můžete i nadále využívat všechny obsahy a funkce. Tato onsite optimalizace nám však umožňuje zobrazovat Vám jako první takové obsahy a funkce, které jsou pro Vás zajímavější. Onsite optimalizace je prováděna automaticky našimi systémy, které poznají, že uživatel ve zvýšené míře volá výrobky a obsahy určitých kategorií.

Zjistit více

Další informace najdete v kapitole „Jak využívá Zalando mé osobní údaje pro reklamu?“.

Jestliže si onsite optimalizaci nepřejete, můžete tuto funkci kdykoli deaktivovat:

 • V Zalando Shop přitom deaktivujte funkci „Zpracování dat“ (v aplikaci Zalando najdete tuto funkci v menu Informace pod položkou „O nás“).

V jiných službách deaktivujte k tomuto účelu webovou, popř. aplikační analýzu.

Informace o cookies na webových stránkách

Naše webové stránky používají cookies. Přijetí cookies není nezbytným předpokladem k navštěvování našich webových stránek. Upozorňujeme Vás však na to, že když cookies nepřijmete, mohou mít naše webové stránky jen omezené funkce. Ve svém webovém prohlížeči můžete nastavit, že je ukládání cookies přípustné pouze tehdy, když s tím budete souhlasit.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány Vaším webovým prohlížečem a obsahují určitá nastavení a data pro výměnu s naším webovým serverem.

V zásadě rozlišujeme dva různé druhy cookies, takzvané session cookies, které se mažou, jakmile zavřete prohlížeč, a dočasné/trvalé cookies, které se ukládají na delší dobu. Toto ukládání nám pomáhá vhodně pro Vás přizpůsobovat naše webové stránky a služby a Vám usnadňuje jejich využívání tím, že jsou například trvale uložena některá Vaše zadání a nemusíte je tedy neustále opakovat.

Cookies používané našimi webovými stránkami mohou pocházet od společnosti Zalando nebo od reklamních partnerů. Chcete-li přijmout pouze cookies Zalando, ale ne cookies našich reklamních partnerů, můžete ve svém prohlížeči zvolit patřičné nastavení (např. „Blokovat cookies od třetích osob“). Zpravidla je možné v liště menu webového prohlížeče pomocí funkce nápovědy zobrazit, jak můžete nové cookies odmítnout a již existující vypnout. U počítačů využívaných více osobami, které jsou nastavené tak, aby akceptovaly cookies a flash cookies, doporučujeme se po skončení využívání našich webových stránek úplně odhlásit.

Pro naše služby se používají tři kategorie cookies:

 • Nezbytné cookies: Tyto cookies jsou nutné pro optimální navigaci na webové stránce a pro její obsluhu. S těmito cookies je například realizována funkce nákupního koše, takže zboží zůstává uloženo ve Vašem koši, zatímco pokračujete v nákupu. Nezbytné cookies slouží také k ukládání určitých zadání a nastavení, která jste provedli, takže je nemusíte neustále opakovat, ale také ke sladění obsahů Zalando s Vašimi individuálními zájmy. Bez nezbytných cookies nelze využívat webovou stránku nebo to lze jen omezeně.
 • Statistické cookies: Tyto cookies zaznamenávají údaje o přístrojích a přístupová data, aby bylo možné analyzovat užívání našich webových stránek, například, jaké sekce webové stránky využíváte (takzvané surfovací chování), jakou rychlostí se načítají obsahy a jestli došlo k chybám. Tyto cookies obsahují pouze anonymní nebo pseudonymní informace a používají se jen ke zlepšování našich webových stránek a ke zjišťování, co naše uživatele zajímá, popř. k měření, jak účinná je naše reklama. Statistické cookies lze zablokovat, aniž by to mělo vliv na navigaci na webové stránce a na její obsluhu.
 • Marketingové cookies („tracking cookies“): Tyto cookies obsahují identifikátory a zaznamenávají údaje o přístrojích a přístupová data, aby bylo možné přizpůsobit personalizovanou reklamu na webových stránkách Zalando Vašim individuálním zájmům. Údaje o přístrojích a přístupová data zaznamenávají na našich webových stránkách také naši reklamní partneři, kteří provozují online reklamní sítě. Můžeme Vám tak i na jiných webových stránkách a v aplikacích jiných poskytovatelů zobrazovat personalizovanou reklamu, která se hodí k Vašim zájmům (tzv. retargeting). Marketingové cookies lze zablokovat, aniž by to mělo vliv na navigaci na webové stránce a na její obsluhu. Případně však potom nemusí být provedena žádná personalizace nakupování.

Pro Zalando Shop jsme shrnuli přehledy všech cookies používaných v konkrétních zemích. Najdete je v kapitole „Informace o jednotlivých webových stránkách“.

App Stores / instalace

Aplikace Zalando jsou dostupné prostřednictvím aplikačních platforem provozovaných třetími stranami, takzvaných App-Stores (např. Google Play a Apple App Store). Stahování proto může případně vyžadovat předchozí registraci v příslušném App-Store. Na zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s Vaší registrací v těchto App-Stores a s jejich užíváním nemá Zalando žádný vliv. Odpovědnost v tomto ohledu nese výhradně provozovatel příslušného App-Store. V případě potřeby se informujte přímo u příslušného provozovatele App-Store.

Sdílení obsahu

Pokud je Vámi používaný operační systém vybavený vlastní funkcí pro sdílení obsahu aplikací, můžete pomocí tlačítka Sdílet nebo Doporučit v našich aplikacích tuto funkci vyvolat a sdílet tak obsah nebo dál doporučovat výrobky. Podle toho, jakými funkcemi Váš přístroj, resp. operační systém disponuje a jak jste přístroj zkonfigurovali, můžete tímto způsobem využívat ke sdílení také sociální sítě.

Upozorňujeme na to, že funkce sdílení používaná v naší aplikaci je funkcí operačního systému. O příjemcích a obsahu Vaší komunikace nezískáváme žádné údaje. Další informace o funkci sdílení a možnostech její konfigurace můžete získat od výrobce Vašeho přístroje.

Které sociální sítě jsou Vám k dispozici pro sdílení obsahů, závisí na tom, na kterých sociálních sítích jste členem a jak jste si zkonfigurovali svůj členský účet a přístroj. Další informace najdete v příslušných pokynech pro ochranu osobních údajů na Vámi využívaných sociálních sítích.

Služby určené pro dané místo

Funkce některých našich aplikací používají lokalizační služby Vašeho přístroje ke zjištění údajů o Vašem stanovišti. To se provádí proto, abychom Vám mohli v aplikacích nabízet služby a obsahy, které se hodí k Vašemu momentálnímu stanovišti. Aplikace Vám může například zobrazovat obchody ve vašem okolí a navrhovat výrobky, které se hodí k počasí na Vašem současném místě pobytu. Pokud dovolíte aplikaci přístup k lokalizačním službám, bude se nám k tomuto účelu pravidelně přenášet Vaše stanoviště. Z těchto údajů nevytváříme žádné pohybové profily.

Služba push notifikací

Naše aplikace Vás mohou prostřednictvím push notifikací informovat o určitých událostech nebo tématech, a to i v případě, že aplikaci právě aktivně nepoužíváte. Push notifikace jsou specifickou formou sdělení v konkrétní aplikaci, s nimiž Vás můžeme přímo oslovit. Pokud si to nepřejete, můžete službu push notifikací pomocí nastavení svého přístroje nebo v nastaveních aplikace kdykoli deaktivovat.

Když aktivujete službu push notifikací, je Vašemu přístroji přiděleno jednoznačné Push-ID. Bez Push-ID Vám z technických důvodů nelze žádné push notifikace zasílat. Toto Push-ID je jen kódovaná, náhodně generovaná řada čísel.

Systémová oprávnění

Pro některé funkce musí mít naše aplikace přístup k určitým rozhraním a datům Vašeho přístroje. Podle toho, jaký operační systém používáte, to může případně vyžadovat Vaše výslovné svolení. Níže Vám vysvětlíme, jaká oprávnění (pokud jsou podstatná pro zpracování Vašich osobních údajů) naše aplikace případně žádají a pro jaký druh funkcí jsou tato oprávnění nutná. Nastavení oprávnění v systémových nastaveních Vašeho přístroje můžete kdykoli upravit.

 • Lokalizační služby / údaje o stanovišti: Oprávnění pro přístup k lokalizačním službám Vašeho přístroje je nutné k tomu, aby aplikace měla přístup k údajům o stanovišti zjištěným Vaším přístrojem. Pokud přístup nepovolíte, nemusí být zobrazování obsahu pro dané místo možné nebo může být jen omezené.
 • Zprávy / push notifikace: Pro využívání služby push notifikací je nutné oprávnění. U některých přístrojů je toto oprávnění standardně aktivováno pro všechny aplikace.
 • Přístup k uloženým fotografiím: Aby aplikace mohla získat přístup k uloženým fotografiím (přístup pro čtení) nebo ukládat pořízené fotografie ve Vašem přístroji (přístup pro zápis), potřebuje oprávnění.
 • Kamera: Aby aplikace mohla využívat funkci kamery Vašeho přístroje, například pro pořizování fotografií nebo snímání QR kódů, potřebuje oprávnění. Příslušná aplikace může získávat přístup ke kameře výhradně tehdy, když v aplikaci zvolíte odpovídající funkci.
 • Vyvolejte mobilní data (iOS) nebo přístup ke všem sítím a síťovým připojením (Android): Při užívání nebo instalaci některých aplikací jsou tato oprávnění poptávána, aby příslušná aplikace mohla přenášet data přes internetové připojení Vašeho přístroje (přes WLAN nebo datové spojení). Toto oprávnění může být případně nutné pro přenášení Vašich zadání v aplikaci, např. v rámci vyhledávání, na naše servery.
 • Změna nebo vymazání obsahu USB paměti / SD karty a čtení obsahu USB paměti / SD karty: Tato oprávnění jsou nutná k tomu, aby příslušná aplikace mohla ukládat data v paměti nebo případně v použité přídavné paměti Vašeho přístroje, nebo je odtud zase číst. Příslušná aplikace opětovně čte výhradně údaje, které byly uloženy v souvislosti s jejím užíváním.

Naše webové stránky a aplikace obsahují cookies a podobné sledovací technologie (Tracking) reklamních partnerů, kteří provozují online reklamní sítě. Tímto způsobem mohou také naši reklamní partneři zaznamenávat Vaše údaje o přístrojích a přístupová data a prezentovat Vám na jiných webových stránkách a v jiných aplikacích, taktéž od jiných poskytovatelů, personalizovanou reklamu orientovanou na Vaše zájmy (např. reklamu zaměřenou na výrobky, které jste si předtím prohlíželi v Zalando-Shop).

Další informace najdete v kapitole „Jak využívá Zalando mé osobní údaje pro reklamu?“.

Zpracování svých osobních údajů pro retargeting můžete kdykoli deaktivovat:

 • V Zalando Shop přitom deaktivujte funkci „Zpracování dat“. V aplikaci Zalando najdete tuto funkci v menu Informace pod položkou „O nás“. V Zalando Web Shop najdete tuto funkci bezprostředně vedle odkazu, pomocí něhož jste se dostali také k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů.
 • V jiných službách deaktivujte k tomuto účelu analýzu užívání.
 • Pro jiné webové stránky a aplikace můžete deaktivovat retargeting ze zúčastněných online reklamních sítí také na deaktivační stránce sdružení European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA): Deaktivace další reklamy.

Ve všech našich službách používáme běžné sledovací technologie (Tracking) k vyhodnocování údajů o přístrojích a přístupových dat. Můžeme se tak dozvědět, jak je naše nabídka celkově využívána našimi uživateli. Přitom se používají identifikační cookies a srovnatelné identifikátory. Tímto způsobem se například dozvídáme, jaké obsahy a témata jsou obzvlášť oblíbené, v jakých časech jsou naše služby obzvlášť často využívané, z kterých regionů (až na úroveň města) jsou naše služby využívané a jaké prohlížeče a přístroje naši uživatelé obecně používají.

Kromě toho provádíme v rámci analýzy užívání příležitostně také takzvané A/B testy. A/B testy jsou zvláštní variantou analýzy užívání. A/B testování (známé též jako split testování) je metoda porovnávání dvou verzí jedné webové stránky nebo aplikace pro zjištění, která verze dosahuje lepší výkonnosti, je oblíbenější nebo umožňuje uživatelům rychleji nacházet vyhledávaný obsah. Vytvořením verze A a verze B a testováním obou verzí se získají údaje, na základě kterých lze ulehčit a urychlit rozhodování o změnách služeb a obsahů.

Jaké sledovací nástroje se používají na našich webových stránkách a v našich aplikacích, se můžete dozvědět v kapitole „Informace o jednotlivých webových stránkách“.

Zde najdete také pokyny pro deaktivaci analýzy užívání.

Zpracování svých osobních údajů pro analýzu užívání můžete kdykoli deaktivovat:

 • V Zalando Shop přitom deaktivujte funkci „Zpracování dat“. V aplikaci Zalando najdete tuto funkci v menu Informace pod položkou „O nás“. V Zalando Web Shop najdete tuto funkci bezprostředně vedle odkazu, pomocí něhož jste se dostali také k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů.
 • V jiných službách deaktivujte k tomuto účelu analýzu užívání.

5. Informace o fanouškovských stránkách na sociálních médiích

Společnost Zalando spravuje profilové stránky na sociálních sítích Facebook a Instagram (tzv. „fanouškovské stránky“). Na našich fanouškovských stránkách pravidelně zveřejňujeme a sdílíme obsah, nabídky a doporučení produktů. Provozovatelé sociálních sítí zaznamenávají vaše chování při používání prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií při každé interakci na našich fanouškovských stránkách nebo jiných webových stránkách Facebook či Instagram. Provozovatelé fanouškovských stránek mohou zobrazovat všeobecné statistiky o zájmech a demografické charakteristiky (např. věk, pohlaví, oblast) o návštěvnících našich fanouškovských stránek. Když používáte sociální sítě, stanovují povahu, rozsah a účely zpracování dat ze sociálních sítí primárně provozovatelé sociálních sítí.

Odpovědná společnost Zalando, která působí jako poskytovatel obsahu odpovědný za fanouškovskou stránku, je uvedena v právních informacích příslušné fanouškovské stránky.

Sociální sítě Facebook a Instagram poskytuje společnost Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko („Facebook“).

Protože komunikujete přímo s námi prostřednictvím našich fanouškovských stránek nebo s námi sdílíte osobní obsah, společnost Zalando bude odpovědná za zpracování vašich osobních údajů. Výjimka platí pro údaje zpracovávané pro analýzy používání (Page Insights), které jsou popsány níže; v tomto případě jsme odpovědní spolu se společností Facebook.

Zpracovávání vašich osobních údajů společností Facebook

Vezměte prosím na vědomí, že společnost Facebook zpracovává vaše osobní údaje také při používání našich fanouškovských stránek pro své vlastní účely, které nejsou popsány v této politice ochrany soukromí. Nemáme žádný vliv na tyto operace zpracovávání údajů prováděné společností Facebook. V tomto ohledu vás odkazujeme na politiku ochrany soukromí příslušných sociálních sítí:

Když navštívíte naše fanouškovské stránky, společnost Zalando shromažďuje veškerou komunikaci, obsah a další informace, které nám poskytnete přímo, např. pokud zveřejníte nějaký příspěvek na fanouškovské stránce nebo nám zašlete soukromou zprávu. Jestliže máte účet na sociální síti, vidíme samozřejmě také vaše veřejné informace, jako je například uživatelské jméno, informace ve vašem veřejném profilu a obsah, který sdílíte s veřejným publikem. Více informací naleznete v části „Jaké údaje Zalando zpracovává“.

Analýza používání (Page Insights)

Při každé interakci s fanouškovskými stránkami používá Facebook soubory cookie a podobné technologie ke sledování chování při návštěvách fanouškovských stránek. Tímto způsobem získávají provozovatelé fanouškovských stránek takzvané „Page Insights“. Page insights obsahují pouze statistické, odosobněné (anonymizované) informace o návštěvnících fanouškovské stránky, které proto nelze přiřadit ke konkrétní osobě. Nemáme přístup k osobním údajům, které Facebook používá k vytváření Page Insights („údaje Page Insights“). Výběr a zpracování údajů Page Insights provádí výlučně společnost Facebook.

Page Insights nám poskytují informace o tom, jak jsou naše fanouškovské stránky používány, jaké zájmy mají návštěvníci našich fanouškovských stránek a jaká témata a obsahy jsou obzvláště oblíbené. To nám umožňuje optimalizovat činnosti na našich fanouškovských stránkách, např. lepší přizpůsobení zájmům a zvykům při používání během plánování a výběru obsahu.

Společnosti Zalando a Facebook sdílejí zodpovědnost za zpracování vašich údajů pro poskytování Page Insights. K tomuto účelu jsme my a Facebook podepsali smlouvu o tom, která společnost plní závazky týkající se ochrany osobních údajů podle nařízení GDPR s ohledem na zpracování údajů v rámci Page Insights.

Další informace o Page Insights

Smlouvu se společností Facebook si můžete přečíst zde: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Společnost Facebook pro vás shrnula důležité části této smlouvy (včetně seznamu údajů Page Insights) zde: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Právní základy: Pokud jste společnosti Facebook udělili svůj souhlas s poskytováním údajů Page Insights, je právním základem článek 6 (1) a GDPR (Souhlas). Jinak je právním základem článek 6 (1) f GDPR, podle kterého jsou naše oprávněné zájmy založeny na výše uvedených účelech.

Práva na ochranu osobních údajů popsaná v bodu „Jaká mám práva v oblasti ochrany osobních údajů?“ se samozřejmě vztahují také na zpracování vašich údajů ve spojení s našimi fanouškovskými stránkami.

Pro účely zpracování vašich údajů Page Insights na Facebooku jsme se se společností Facebook dohodli, že Facebook primárně odpovídá za poskytování informací o zpracování vašich údajů Page Insights a umožní vám uplatňovat vaše práva na ochranu soukromí podle GDPR (např. právo na vznesení námitky). Více informací o svých právech v oblasti ochrany osobních údajů ve spojení s Page Insights, a jak je můžete uplatňovat přímo s ohledem na Facebook, naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Tip

Svůj dotaz můžete zaslat také společnosti Zalando; přepošleme váš dotaz společnosti Facebook.

6. Newslettery

Pomocí našeho newsletteru vám poskytujeme nejrůznější užitečné služby, a to včetně následujícího

 • Inspirativní obsah jako jsou novinky o značkách, trendech, nabídkách, slevách a dalším;
 • Upozornění např. pokud je vaše položka na nákupním seznamu zlevněná, pokud jsou položky ve vašem košíku zapomenuty nebo pokud jste si vyžádali upozornění týkající se velikosti;
 • Průzkumy, které mají za cíl zjistit, zda jste spokojeni se zakoupeným zbožím;
 • Personalizovaná doporučení zboží, které si myslíme, že by se vám mohlo líbit, a to na základě vašich předešlých objednávek a historie hledání;
 • Novinky od influencerů nebo značek, které na našich stránkách sledujete.

Pokud odebíráte newsletter, budou vám zasílány některé jeho výše uvedené služby (v závislosti na tom, v jakém rozsahu newsletter odebíráte). Rozesíláme také newslettery týkající se specifické věci, které jsou nedílnou součástí právě této jedné konkrétní oblasti.

Například newsletter Lounge by Zalando vám budeme zasílat pouze pokud jste členem právě nákupního klubu Lounge by Zalando. Newsletter Lounge by Zalando potřebujete k tomu, abyste byli informováni o aktuálních krátkodobých nabídkách a mohli tak naplno využívat všech výhod tohoto klubu.

Při tom, když zasíláme naše newslettery, ke kterým jste přihlášeni (například newsletter Zalando shop), používáme systém dvojitého potvrzení zvaný „double opt-in“ (v závislosti na konkrétní zemi), což znamená, že vám newsletter zašleme pouze tehdy, pokud jste dříve jasně vyjádřili svůj souhlas s aktivací tohoto newsletteru. Pokud je ve vaší zemi vyžadován tento systém dvojitého potvrzení double opt-in, musíte také potvrdit, že e-mailová adresa, kterou jste nám sdělili, patří opravdu vám. Z tohoto důvodu vám zašleme oznamovací e-mail, kde po vás bude vyžadováno, abyste klikli na jeden z odkazů v tomto e-mailu a potvrdili tak, že jste opravdu vlastník e-mailové adresy, kterou jste nám sdělili. Tento krok můžete přeskočit, pokud jste nám již takto vlastnictví e-mailové adresy pro jiný účel potvrdili.

Nastavení služeb newsletteru můžete kdykoliv sami změnit. Pro Zalando Shop a Lounge by Zalando můžete svoje nastavení změnit v relevantním centru preferencí (www.zalando.[locale]/messages pro Zalando Shop a https://www.zalando-lounge.de/myaccount/newsletter pro Lounge by Zalando) - navštivte prosím centrum preferencí a my vám tak budeme moci zasílat ty nejrelevantnější zprávy.

Někdy také můžete dostat e-mailové upozornění, že jste v nákupním košíku nechali zboží bez toho, aniž abyste pokračovali k pokladně. Pokud tato upozornění dostávat nechcete, svoje preference můžete upravit po přihlášení do svého profilu tím, že odškrtnete políčko “Item alerts” v kategorii “Your Newsletters”.

Společnost Zalando vám také může zasílat obchodní sdělení (v souladu s hospodářskou soutěží), např. osobní doporučení po vašem posledním nákupu, a to bez toho, aniž byste newsletter odebírali. Pro další informace viz sekce “Individuální doporučení k výrobkům e-mailem a prostřednictvím služby push notifikací”.

Pro to, abychom vám mohli nabízet obsah přizpůsobený na míru, společnost Zalando sbírá data o tom, jak její služby používáte. Pokud si například často prohlížíte newslettery, tak víme, že se o ně zajímáte. Budeme tak moci uspokojit vaše požadavky zasíláním e-mailů s newslettery, a to správně často a s relevantním obsahem.

Pokud si již nadále nepřejete od nás e-maily dostávat, můžete se kdykoliv odhlásit kliknutím na odkaz odhlásit se, který se nachází v každém našem newsletteru nebo obchodním sdělení, které od nás dostanete. Můžete také poslat zprávu v textové podobě (tedy e-mailem, faxem, dopisem) společnosti Zalando, která vám daný newsletter zasílá. Pokud je k dispozici centrum preferencí (jako např. pro Lounge by Zalando nebo Zalando Shop), můžete se z newsletteru odhlásit zde.

Chcete-li odhásit odběr novinek nebo máte-li nějaké obtíže, neváhejte kontaktovat zasady_ochrany_soukromi@zalando.cz.

Odhlášení z newsletteru

Pokud si již nadále nepřejete od nás dostávat newsletter Zalando shop, můžete se kdykoliv odhlásit kliknutím na odkaz, který se nachází v každém našem e-mailu obsahujícím newsletter. Pokud odebíráte newslettery odesílané jinou společností Zalando, jako je například Lounge by Zalando nebo Zalando Outlets, klikněte prosím na odhlašovací odkaz v těchto newsletterech nebo pro odhlášení kontaktujte následující e-mailovou adresu: zasady_ochrany_soukromi@zalando.cz. Mějte prosím na paměti, že odhlášení z jedné obchodní služby Zalando automaticky nevede k odhlášení ze všech služeb.

Pokud se přihlásíte k newsletteru, tak budeme dočasně uchovávat vaši IP adresu. Ušetříme tak váš čas jinak strávený přihlašováním a potvrzováním. Tímto způsobem můžeme dokázat, že jste se přihlásili vy a můžeme případně identifikovat nepovolené použití vaší e-mailové adresy.

Když interagujete s newslettery, transakčními e-maily, a také push oznámeními, tak sbíráme údaje o vašem zařízení a přístupu. Z tohoto důvodu newslettery obsahují odkazy na složky obrázků uschovaných na našich webových serverech. Když newsletter otevřete, váš e-mailový program tyto soubory obrázků z našeho webového serveru načte. Tyto údaje o zařízeních a přístupech sbíráme pod náhodně generovaným číslem ID (ID newsletteru), pod kterým vás bez vašeho souhlasu nebudeme identifikovat. Tímto způsobem můžeme zjistit, zda a kdy byl newsletter otevřen. Tyto odkazy v newsletterech obsahují svoje ID, můžeme tudíž zjistit, kterou část jste četli. Aby komunikace byla co nejvíce osobní, sbíráme údaje o otevření a kliknutí, tím vám tak můžeme nabídnout relevantní obsah. Sbíráme údaje pro ID newsletteru a propojujeme váš odběr newsletteru s vašim uživatelským účtem. Tím tak dokážeme přizpůsobit obsah newsletteru vašim zájmům a uživatelským zvykům. Můžeme také díky tomu statisticky analyzovat, jak zákazníci náš newsletter používají.

Toto přizpůsobené nakupování je nedílnou součástí newsletteru Zalando shop. Přizpůsobování můžete kdykoliv zrušit tím, že změníte nastavení v sekci „Data Preferences“ na webu Zalando.

Tyto údaje propojujeme s ostatními údaji, které sbíráme v rámci uživatelské analýzy, a to pouze dokud máte na našem webu v sekci „Data Preferences“ zaškrtnut s analytickým sledováním souhlas.

Pokud s tím nesouhlasíte, můžete zobrazování obrázků v e-mailovém programu deaktivovat. Nicméně v tomto případě se vám newsletter nebude zobrazovat v plném rozsahu.

7. Individuální doporučení k výrobkům e-mailem a prostřednictvím služby push notifikací

Společnost Zalando vám nabízí zprávy a akce na základě vašich zájmů. Bez ohledu na to, zda jste se přihlásili k odběru newsletteru, můžete dostávat malé množství nabídek zboží, průzkumů, a také žádostí o hodnocení zboží. V souladu s právními předpisy pro doporučení zboží přednostně používáme údaje z vašich předešlých objednávek.

Pro více informací o přizpůsobování jednotlivých doporučení viz „Personalizované služby“.

Pokud si nepřejete dostávat jakékoliv e-maily s doporučeními konkrétních produktů, můžete proti tomu kdykoliv neformálně namítat kliknutím na odhlašovací odkaz, který najdete v každém e-mailu nebo nám pošlete e-mail na adresu zasady_ochrany_soukromi@zalando.cz. Upozornění push můžete spravovat a deaktivovat v aplikaci Zalando v následujícím kroku: My Account > Settings > Notifications.

8. Poukázky

Osobní údaje sdělené v rámci objednávání poukázek Zalando používáme pro kontrolu a zpracování objednávky a pro zaslání a uplatnění poukázky. To zahrnuje také protokolování a zpracování údajů souvisejících s použitím poukázky, zejména za účelem zabránění podvodu.

K těmto účelům uchováváme navíc následující údaje:

 • Datum vystavení
 • Hodnota poukázky
 • Kód poukázky
 • Personalizační údaje (pokud jste je uvedli)
 • Jméno osoby oprávněné pro poukázku (u poukázek navázaných na konkrétní osobu)
 • Čas uplatnění poukázky
 • Jméno uplatňující osoby a ID zákaznického účtu použitého pro uplatnění.

9. Jak využívá Zalando mé osobní údaje pro reklamu?

Vaše osobní údaje využíváme spolu s našimi reklamními partnery pro personalizovanou reklamu, která je Vám prezentována ve službách Zalando a na webových stránkách a v aplikacích jiných poskytovatelů. My a naši reklamní partneři přitom využíváme internetové technologie běžné na trhu. Můžeme tedy působit cíleně a zasílat Vám pokud možno jen takové reklamy a nabídky, které pro Vás skutečně mají význam. To nám umožňuje po personalizaci a uvedení nových výrobků na trh lépe reagovat na potřeby našich uživatelů a na základě osobnějšího zážitku nakupování si dlouhodobě zajistit Váš zájem o naše služby.

Vezměte, prosím, na vědomí, že aplikace Zalando IOS, které byly uvedeny na trh po 10. červnu 2021, již nadále nesdílí s třetími stranami žádné údaje pro marketingové účely. Pokud konkrétní aplikace IOS přece jen nabízí funkce zahrnující sdílení údajů s třetí stranou pro marketingové účely, budou Vaše údaje sdíleny pouze za předpokladu, že po dotazu iOS ohledně sledování kliknete na „Souhlasím“.

Příklad

Pokud hledáte na webové stránce reklamního partnera společnosti Zalando sportovní boty, můžeme tuto informaci zohlednit při vyhledávání výrobků v Zalando Shop. Můžeme Vám pak např. v rubrice „Boty“ nejprve zobrazit sportovní obuv nebo Vám doporučit sportovní boty již na úvodní stránce. Když nám ve svém zákaznickém účtu sdělíte své preference nebo jste již u nás kupovali sportovní vybavení, můžeme ve svých doporučeních zohlednit také tyto informace.

K reklamním formátům používaným společností Zalando a jejími reklamními partnery patří prezentace v Zalando Shop (v rámci onsite a in-app optimalizace), reklamní upoutávky na sociálních sítích (např. Facebook Ads, Instagram Ads, YouTube Video Ads) a reklamní plochy, které jsou zprostředkovány online reklamními sítěmi využívanými společností Zalando, například DoubleClick od Google.

Zalando Marketing Services GmbH

Reklamní služby jsou u společnosti Zalando nabízeny také společností Zalando Marketing Services GmbH. Na webovou stránku společnosti Zalando Marketing Services GmbH

Zalando neprodává žádné osobní údaje. Když si naši reklamní zákazníci objednají u společnosti Zalando Marketing Services GmbH reklamní formát Zalando, neobdrží bez Vašeho výslovného souhlasu žádné osobní údaje, podle nichž by Vás mohli kontaktovat nebo identifikovat. Naši reklamní zákazníci od nás dostávají pouze anonymní agregované zprávy s informacemi o účinnosti a dosahu námi poskytovaných reklamních služeb. Tyto zprávy jsou založené na vlastních zjištěních společnosti Zalando Marketing Services GmbH, přičemž zčásti berou v úvahu také souhrnné zprávy, které dostáváme od našich reklamních partnerů a sociálních sítí. Z nich například vyplývá, jak se naše reklamní výkony projevují na prodejích u různých skupin zákazníků.

Pro vytváření cílových skupin využíváme své vlastní poznatky z analýzy dat k uživatelskému a nákupnímu chování našich uživatelů a zákazníků a také z našich průzkumů trhu pro segmentování uživatelů, které používáme na údaje uživatelů zaznamenané společností Zalando. Bereme přitom v úvahu především agregované, pseudonymizované nebo anonymizované nákupní údaje, průběhy vyhledávání, údaje o zájmech a demografická profilová data, stejně jako údaje o přístrojích a přístupová data.

Příklad

Cílovou skupinou mohou například být: „Ženy mezi 25 a 35 lety, které jsou zaměřené na módu, mají zájem o sport a v posledním roce si objednaly nějaký výrobek Adidas“.

Naši reklamní partneři mají také možnost poskytnout nám pro segmentování uživatelů navíc vlastní údaje, které si sami obstarají. Reklamní partneři se musí vůči společnosti Zalando zavázat, že budou sdělovat výhradně agregovaná, kódovaná nebo pro Zalando anonymní data, takže nebudeme schopni tyto údaje přiřadit k žádné určité osobě, zejména ne k žádnému určitému uživateli služby Zalando Shop. U některých cílových skupin se vytváření cílových skupin provádí také na základě surfovacího chování uživatelů. Tak je tomu tehdy, když má být reklama prezentována pouze uživatelům, kteří v poslední době navštívili určitou webovou stránku nebo vyhledávali určitý obsah.

Výše uvedené informace využíváme v rámci onsite optimalizace, abychom Vám předkládali patřičnější doporučení a obsahy, když vyhledáváte výrobky, voláte nějakou stránku nebo navštívíte určitou rubriku. Onsite a in-app optimalizace je založená na cookies a podobných identifikačních technologiích pro pseudonymní zaznamenávání údajů o přístrojích a přístupových dat. Tyto údaje se nepoužívají k tomu, abychom Vás osobně identifikovali, nýbrž slouží výhradně k pseudonymnímu vyhodnocení Vašeho užívání. Vaše údaje nejsou nikdy trvale spojeny s jinými osobními údaji uchovávanými u nás k Vaší osobě. S touto technologií Vám můžeme prezentovat výrobky nebo zvláštní nabídky a služby, jejichž obsah je založený na údajích o přístrojích a přístupových datech (například reklama zaměřená na to, že jste si v posledních dnech prohlíželi výhradně sportovní obuv).

Jestliže si onsite optimalizaci nepřejete, můžete tuto funkci kdykoli deaktivovat:

 • V Zalando Shop přitom deaktivujte funkci „Zpracování dat“. V aplikaci Zalando najdete tuto funkci v menu Informace pod položkou „O nás“. V Zalando Web Shop najdete tuto funkci bezprostředně vedle odkazu, pomocí něhož jste se dostali také k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů.
 • V jiných službách deaktivujte k tomuto účelu webovou, popř. aplikační analýzu. Mějte na paměti, že osobní údaje používané pro onsite a in-app optimalizaci jsou zapotřebí také pro jiné účely (včetně přípravy našich služeb). Zaznamenávání osobních údajů používaných k těmto účelům proto takovou deaktivací není ukončeno. Vám prezentovaná reklama však již potom není personalizovaná.

Když realizujeme reklamu s použitím reklamních formátů sociálních sítí (např. YouTube, Facebook, Instagram), máme možnost předávat informace o uživatelích služeb Zalando (např. údaje o přístrojích a přístupová data s reklamními a cookie-ID, e-mailové adresy), o kterých se domníváme, že patří k cílové skupině reklamního zákazníka, popř. které vykazují určité atributy (např. věková skupina, region, zájmy), v kódované formě příslušné sociální síti.

Příslušná sociální síť potom – buď na naše vyžádání jako zpracovatel zakázky, nebo se souhlasem příslušného uživatele – námi poskytnuté údaje odkóduje a prezentuje uživateli (pokud je členem příslušné sociální sítě) v rámci jeho užívacího poměru na příslušného sociální síti námi objednanou reklamu.

Pokud si nepřejete, abychom používali Vaše osobní údaje pro prezentaci Vaší personalizované reklamy na sociálních sítích, můžete předávání svých údajů deaktivovat:

 • V Zalando Shop přitom deaktivujte funkci „Zpracování dat“. V aplikaci Zalando najdete tuto funkci v menu Informace pod položkou „O nás“. V Zalando Web Shop najdete tuto funkci bezprostředně vedle odkazu, pomocí něhož jste se dostali také k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů.
 • V jiných službách deaktivujte k tomuto účelu webovou, popř. aplikační analýzu.

Jestliže jste k předávání svých osobních údajů na sociální sítě vydali souhlas, můžete ho kdykoli odvolat.

Případně máte navíc možnost deaktivovat používání svých osobních údajů pro personalizovanou reklamu na Vámi využívaných sociálních sítích přímo u příslušného poskytovatele. Budete-li potřebovat další informace, obraťte se přímo na:

Facebook (Facebook, Instagram):

Google (reklamní síť Google, YouTube, vyhledávání Google):

Reklamní partneři, kteří provozují online reklamní sítě, mohou v Zalando Shop a na webových stránkách, nebo také v aplikacích jiných poskytovatelů používat cookies a podobné technologie pro pseudonymní zaznamenávání vašeho uživatelského chování na základě údajů o přístrojích a přístupových dat. Tito reklamní partneři používají zaznamenané osobní údaje ke zjištění, s jakou pravděpodobností patříte k námi oslovované cílové skupině, a berou to v úvahu při výběru reklamních upoutávek na reklamních plochách zprostředkovaných jejich online reklamní sítí. Tato standardní internetová technologie se označuje jako retargeting. Retargeting nám umožňuje zapojovat reklamu, která má pro Vás co možná největší smysl, a provádět měření účinnosti a dosahu reklamních prostředků, ale také kontroly vyúčtování uskutečněných kampaní našimi reklamními partnery.

Další informace můžete získat od provozovatelů příslušných reklamních ploch a online reklamních sítí pověřených jejich zprostředkováním. Přehled reklamních partnerů a pokyny pro deaktivaci najdete v kapitole „Informace o jednotlivých webových stránkách“.

Zpracování svých osobních údajů pro retargeting můžete kdykoli deaktivovat:

 • V Zalando Shop přitom deaktivujte funkci „Zpracování dat“. V aplikaci Zalando najdete tuto funkci v menu Informace pod položkou „O nás“. V Zalando Web Shop najdete tuto funkci bezprostředně vedle odkazu, pomocí něhož jste se dostali také k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů.
 • V jiných službách deaktivujte k tomuto účelu analýzu užívání.
 • Pro naše webové stránky můžete deaktivovat retargeting ze zúčastněných online reklamních sítí také na deaktivační stránce sdružení European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA): Deaktivace další reklamy.

Mějte na paměti, že osobní údaje používané pro retargeting jsou zapotřebí také pro jiné účely (včetně přípravy našich služeb). Zaznamenávání osobních údajů používaných k těmto účelům proto takovou deaktivací není ukončeno. Vám prezentovaná reklama však potom není personalizovaná.

10. A komu jsou mé osobní údaje předávány?

Zalando předává Vaše osobní údaje dál jen v případech, kdy je to podle německých nebo evropských zákonů o ochraně osobních údajů dovoleno. S některými poskytovateli služeb spolupracujeme obzvlášť úzce, například v oblasti zákaznického servisu (např. poskytovatel služby horké linky, Hotline), s poskytovateli technických služeb (např. provoz výpočetních center) nebo s logistickými podniky (např. poštovní služby, jako je DHL). Tito poskytovatelé služeb smí zpracovávat Vaše osobní údaje zásadně jen za zvláštních podmínek a na naše vyžádání. Pokud používáme tyto poskytovatele jako zpracovatele zakázek, získávají přístup k Vašim osobním údajům pouze v takovém rozsahu a po takovou dobu, jak je to nezbytně nutné pro poskytnutí jejich příslušného výkonu. Když nakupujete u partnera společnosti Zalando, předáváme tomuto partnerovi Zalando určité Vaše nákupní údaje (např. Vaše jméno a doručovací adresu), aby Vám partner Zalando mohl doručit objednané zboží.

V rámci skupiny Zalando se společně používají různé systémy a technologie. To nám umožňuje nabízet výhodnější, lepší, bezpečnější, jednotnější a zajímavější služby. Proto získávají přístup k Vašim osobním údajům v rámci skupiny Zalando ty podniky a oddělení, které je potřebují ke splnění našich smluvních závazků a zákonných povinností nebo ke splnění svých příslušných funkcí v rámci skupiny Zalando.

Příklady

 • Když kontaktujete zákaznický servis Zalando, je Vaše poptávka předána společnosti Zalando Customer Care DACH SE & Co. KG nebo Zalando Customer Care International Se & Co. KG a zde zpracována. Obě tyto společnosti Zalando jsou v rámci skupiny Zalando odpovědné za zákaznický servis. Pokud je to nutné pro zpracování Vaší věci, mohou obě tyto společnosti Zalando přistupovat k Vašim osobním údajům uloženým u jiných podniků Zalando, například k údajům Vašich objednávek.
 • Když podáte objednávku, jsou Vaše objednací a platební údaje předány společnosti Zalando Payments GmbH. Zalando Payments GmbH odpovídá v rámci skupiny Zalando za zpracování plateb.

Při expedici objednávek spolupracujeme s externími poskytovateli zásilkových služeb (např. DHL). Tito poskytovatelé zásilkových služeb od nás dostávají pro realizaci příslušné zakázky následující údaje:

 • Vaše jméno
 • Vaše doručovací adresa
 • popř. Vaše číslo zásilky (pokud si chcete nechat doručit objednávku do balíkové stanice DHL)
 • Případně vaši e-mailovou adresu nebo telefonní číslo (pokud vás chce poskytovatel přepravních služeb informovat e-mailem nebo telefonicky, například o předpokládaném datu doručení nebo vám zaslat PIN kód pro vyzvedávací stanici)

V rámci partnerského programu Zalando umožňujeme jiným obchodníkům (takzvaným partnerům Zalando), aby prodávali své výrobky (takzvané partnerské výrobky Zalando) prostřednictvím služby Zalando Shop. Zalando Shop slouží v rámci partnerského programu Zalando jako prodejní platforma, přes kterou se zprostředkovávají kupní smlouvy. Pod příslušným partnerským výrobkem Zalando se pak zobrazuje „Prodej a zasílání naším partnerem“ spolu se jménem příslušného partnera Zalando.

Když si objednáte partnerský výrobek Zalando, je tento výrobek zpravidla zaslán přímo příslušným partnerem Zalando. K tomuto účelu sdělujeme partnerovi Zalando Vaše nákupní údaje. Ty zahrnují:

 • Detaily objednaných partnerských výrobků Zalando
 • Vaše jméno
 • Vaše doručovací adresa
 • Případně vaše poštovní číslo (pokud si přejete objednávku doručit do odběrného místa)

V některých případech, resp. v některých zemích sdělujeme partnerovi také Vaši e-mailovou adresu nebo Vaše telefonní číslo, avšak pouze tehdy, když je to nezbytné k tomu, aby bylo možné Vám doručit výrobky.

I když si u společnosti Zalando zakoupíte výrobek partnera Zalando, zůstává za zpracování Vašich osobních údajů odpovědná společnost Zalando. Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány ani společně s partnerem Zalando, ani v zakázce partnera Zalando. Zalando zaručuje, že partneři Zalando v rámci partnerského programu Zalando nezískají žádnou kontrolu nad zpracováním Vašich osobních údajů. Jestliže si u společnosti Zalando zakoupíte výrobky nebo zboží od partnera Zalando, sdělí Zalando partnerovi Zalando jen výše uvedené údaje, které partner Zalando potřebuje ke splnění svého výkonu vůči Vám, tzn. obvykle k tomu, aby Vám doručil Vámi zakoupené zboží. Pokud Zalando z výše uvedených důvodů sdělí Vaše osobní údaje partnerovi Zalando, zajistí Zalando ve smluvních ujednáních s partnery, že partner Zalando smí zpracovávat Vaše osobní údaje pouze k výše uvedeným účelům.

Pamatujte si, že partneři Zalando mají vlastní předpisy ochrany osobních údajů. Ty najdete zpravidla na příslušných partnerských stránkách služby Zalando Shop, popř. na webových stránkách příslušného partnera Zalando. Společnost Zalando nenese odpovědnost za předpisy ochrany osobních údajů a metody zpracování osobních údajů u partnerů Zalando.

Abychom Vám mohli poskytovat své služby, spolupracujeme s poskytovateli technických služeb. K těmto poskytovatelům technických služeb patří například Telekom Deutschland GmbH, Salesforce.com EMEA Ltd. nebo Amazon Web Services, Inc. Pokud tyto společnosti zpracovávají Vaše osobní údaje mimo Evropskou unii, může to vést k tomu, že budou Vaše osobní údaje předány do země s nižším standardem ochrany osobních údajů, než jaký má Evropská unie. Společnost Zalando v těchto případech zajišťuje, aby příslušní poskytovatelé služeb smluvně nebo jiným způsobem garantovali ekvivalentní úroveň ochrany osobních údajů.

Zalando nabízí různé platební možnosti, např. platbu předem, platbu kreditní kartou, platbou přes PayPal a platbu na fakturu. Proto mohou být platební údaje předávány poskytovatelům platebních služeb, s nimiž spolupracujeme. Další informace o zpracování osobních údajů poskytovateli platebních služeb najdete v jejich zásadách ochrany osobních údajů:

Spolupráce s externími informačními agenturami při bránění podvodům, vybírání způsobů plateb a kontrolách bonity probíhá na úrovni jednotlivých zemí, aby bylo možné brát v úvahu zvláštnosti a specifické požadavky v konkrétní zemi. V kapitole Informace o jednotlivých zemích se můžete informovat, v jakých zemích spolupracujeme s jakými externími poskytovateli platebních služeb a informačními agenturami. Najdete zde případně také speciální upozornění na ochranu osobních údajů, která zde uvádíme na žádost příslušného poskytovatele platebních služeb nebo informačními agentury.

Spolupráce s externími inkasními agenturami probíhá na úrovni jednotlivých zemí, aby bylo možné zohlednit specifika a požadavky v konkrétní zemi. V kapitole „Informace pro konkrétní země“ se můžete informovat, v jakých zemích spolupracujeme s jakými externími inkasními agenturami. Najdete zde případně také speciální upozornění na ochranu osobních údajů, která zde uvádíme na žádost příslušného poskytovatele platebních služeb nebo informační agentury.

V rámci reklamních kampaní předáváme údaje v souladu se zákony o ochraně osobních údajů poskytovatelům sociálních sítí. Další informace najdete v kapitole „Jak využívá Zalando mé osobní údaje pro reklamu?“.

Vezměte, prosím, na vědomí, že aplikace Zalando IOS, které byly uvedeny na trh po 10. červnu 2021, již nadále nesdílí s třetími stranami žádné údaje pro marketingové účely. Pokud konkrétní aplikace IOS přece jen nabízí funkce zahrnující sdílení údajů s třetí stranou pro marketingové účely, budou Vaše údaje sdíleny pouze za předpokladu, že po dotazu iOS ohledně sledování kliknete na „Souhlasím“.

Pokud jsme k tomu povinni podle úředního nebo soudního rozhodnutí, popř. při právním nebo trestním stíhání, předáváme Vaše osobní údaje podle potřeby orgánům činným v trestním řízení nebo jiným třetím osobám.

Používáme poskytovatele služeb generativní umělé inteligence, abychom vám vždy zobrazili vhodnou nabídku produktů a přizpůsobili vám tak náš obsah. Pokud tito poskytovatelé zpracovávají vaše údaje mimo Evropskou unii, může to znamenat, že jsou vaše údaje předávány do země s nižším standardem ochrany údajů, než je Evropská unie. V takových případech Zalando zajistí, aby příslušní poskytovatelé služeb smluvně nebo jinak zaručili rovnocennou úroveň ochrany údajů.

Pokud pořádáme soutěže a propagační akce ve spolupráci s jinými společnostmi, mohou být osobní údaje shromážděné v rámci této soutěže nebo akce předány také těmto společnostem, například pokud je to nutné v souvislosti se soutěží za účelem poskytnutí výhry.

11. Jaká práva na ochranu osobních údajů mám?

Za příslušných zákonem stanovených předpokladů máte následující zákonná práva na ochranu osobních údajů: Právo na informace (článek 15 GDPR), právo na výmaz (článek 17 GDPR), právo na opravu (článek 16 GDPR), právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR), právo na přenositelnost údajů (článek 20 GDPR), právo na podávání stížností u dozorčího orgánu ochrany osobních údajů (článek 77 GDPR), právo na odvolání souhlasů (článek 7 odstavec 3 GDPR) a právo na odpor proti určitým opatřením zpracování osobních údajů (článek 21 GDPR).. Budete-li chtít uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů, můžete se kdykoliv obrátit na náš tým ochrany osobních údajů na adrese zasady_ochrany_soukromi@zalando.cz. Další informace najdete v části Kontaktní osoby.

Důležité pokyny:

 • Aby bylo zaručeno, že při žádostech o informace nebudou Vaše osobní údaje vydány třetím osobám, přiložte ke své žádosti zaslané e-mailem nebo poštou dostačující doklad totožnosti.

Tip

Zpravidla přitom postačuje, když nám svou žádost zašlete s použitím e-mailové adresy uložené ve Vašem zákaznickém účtu.

 • Většinu svých osobních údajů si můžete sami změnit ve svém zákaznickém účtu. Ve všech ostatních případech kontaktujte zákaznický servis.
 • Kompetence orgánů ochrany osobních údajů závisejí na sídle odpovědného místa. Můžete se obrátit na jakýkoliv úřad pro ochranu osobních údajů v jakékoliv členské zemi Evropské unie, zejména pak v místě svého bydliště, který předá vaši stížnost kompetentnímu orgánu. Kompetentním orgánem příslušným společnosti Zalando je Berlínský pověřenec pro ochranu osobních údajů a svobodu informací (Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit) Alt-Moabit 59-61, 10555 Berlin, Germany.
 • Pokud jste udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, můžete ho kdykoli odvolat. Odvolání nemá žádnou účinnost s ohledem na přípustnost zpracování Vašich osobních údajů provedeného před Vaším odvoláním souhlasu.
 • Zpracování svých osobních údajů pro účely reklamy, včetně přímé reklamy (též ve formě analýz dat) můžete kdykoli odmítnout bez uvedení důvodu.
 • Jestliže se zpracování Vašich osobních údajů opírá o zvážení zájmů podle článku 6 odstavec 1 písmeno f GDPR (např. hlášení dat bonity externí informační agentuře), můžete proti zpracování podat odpor. Při podání tohoto odporu Vás žádáme o uvedení důvodů, proč Vaše osobní údaje nemáme zpracovávat. V případě Vašeho odůvodněného odporu přezkoumáme stav věcí, a buď zpracování ukončíme, popř. upravíme, nebo Vám sdělíme své naléhavé důvody hodné ochrany, na základě kterých smíme ve zpracovávání pokračovat.

12. Kdy budou mé osobní údaje vymazány?

Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nutné pro účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, zejména pro plnění našich smluvních závazků a zákonných povinností. V případě potřeby uchováváme Vaše osobní údaje také k jiným účelům, když, resp. pokud nám zákon další uchovávání pro určité účely dovoluje, včetně účelu obhajoby před právními nároky.

Když uzavřete svůj zákaznický účet, vymažeme všechny údaje, které o Vás máme uloženy. Pokud úplné vymazání Vašich osobních údajů není ze zákonných důvodů možné nebo není nutné, jsou příslušná data zablokována pro další zpracování.

Co znamená zablokování?

Když jsou data zablokovaná, je na základě omezení přístupových práv a jiných technických a organizačních opatření zajištěno, že k příslušným údajům bude mít přístup jen několik pracovníků. Tito pracovníci pak smí používat zablokované údaje také jen k předem stanoveným účelům (např. při daňové kontrole pro předložení finančnímu úřadu).

Zablokování se provádí například v následujících případech:

 • Vaše objednací a platební údaje a případně další data podléhají zpravidla různým zákonným povinnostem archivace, například podle obchodního zákoníku (HGB) a daňového řádu (AO). Zákon nám přikazuje, abychom tyto údaje archivovali pro daňové a hospodářské kontroly až deset let. Teprve potom smíme příslušné údaje s konečnou platností vymazat.
 • I když Vaše osobní údaje nepodléhají žádné zákonné archivační povinnosti, můžeme v zákonem povolených případech upustit od okamžitého výmazu a místo toho nejprve provést zablokování. To platí zejména v případech, kdy je možné, že budeme příslušné údaje ještě potřebovat pro další realizaci smluv nebo právní stíhání či právní obhajobu (např. při reklamacích). Směrodatným kritériem pro zablokování jsou pak zákonné promlčecí lhůty. Po uplynutí předepsaných promlčecích lhůt jsou příslušné údaje s konečnou platností vymazány.

Od výmazu lze v zákonem povolených případech upustit, jestliže se jedná o anonymní nebo pseudonymizované údaje a vymazání by znemožnilo nebo závažným způsobem ztížilo zpracování pro účely vědeckého výzkumu nebo pro statistické účely.

13. Jak chrání Zalando mé osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou u nás bezpečně přenášeny v kódované formě. To platí pro Vaše objednávky, ale také pro zákaznické přihlašování. Používáme přitom systém kódování SSL (Secure Socket Layer). Kromě toho zabezpečujeme naše webové stránky a jiné systémy technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, přístupu, změně nebo rozšiřování Vašich osobních údajů nepovolanými osobami.

14. Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

V rámci dalšího zdokonalování našich webových stránek a aplikací nebo implementace nových technologií za účelem zlepšování našich služeb pro Vás může být nutné změnit tyto informace o ochraně osobních údajů. Proto Vám doporučujeme si toto prohlášení o ochraně osobních údajů čas od času znovu pročíst.

15. Kontaktní osoby

Na e-mailové adrese zasady_ochrany_soukromi@zalando.cz můžete kdykoliv kontaktovat náš tým pro ochranu osobních údajů a pokládat otázky týkající se ochrany osobních údajů či prosazovat svá práva.

Pro přímý kontakt s naším pověřencem pro ochranu osobních údajů prosím odešlete svoji žádost poštou na níže uvedenou adresu a na zásilce uveďte „K rukám pověřence pro ochranu osobních údajů“.

Datenschutz
Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlín
Německo
Fax: +49 (0)30 2759 46 93
E-mail: zasady_ochrany_soukromi@zalando.cz

16. Specifické informace o službě

Námi prováděné zpracování osobních údajů se může lišit službu od služby. Na tomto místě se můžete informovat o tom, jaké odchylky se vyskytují u konkrétních služeb.

Informace o Style Advice

Pokud jste členem Zalando Plus, můžete se obrátit na naše stylisty pro získání osobních nákupních doporučení. Nejprve se s námi prostřednictvím krátkého dotazníku podělíte o své preference v oblasti módy, příležitostí, kategorií produktů, podrobností o produktech a stylu/střihů. Poté vám přidělíme osobního nákupčího, který sestaví seznam relevantních položek přímo pro vás. Vaše odpovědi ukládáme, abychom vylepšili kvalitu našich služeb a abychom lépe vyhověli vašim potřebám v rámci tohoto smluvního vztahu. V případě jakýchkoli doplňujících otázek budete moci svého osobního nákupčího kontaktovat zasláním odpovědi na e-mail s doporučením.

Dotazník a e-maily pro Style Advice jsou využívány na základě ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR, tj. za účelem poskytování této služby jako součásti členství Zalando Plus. Údaje získané prostřednictvím dotazníku a e-mailů ukládáme. Následující údaje budou uloženy po dobu nezbytnou k uvedeným účelům:

 • Jméno a příjmení
 • Věk
 • Pohlaví
 • Velikost oblečení a obuvi (míry, konfekční velikost atd.)
 • Město
 • Zprávy
 • Produkty, které jsou pro vás relevantní / o které máte zájem na základě vašich odpovědí v našem dotazníku o stylu a historie vašich objednávek.

Další informace o podmínkách pro stanovení doby uchovávání údajů najdete v těchto informacích o ochraně údajů v bodě 12. Kdy budou moje údaje vymazány?

Google Maps

Webové stránky Lounge by Zalando využívají službu Google Maps, kterou uživatelům ze zemí EHP a ze Švýcarska poskytuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Všem ostatním uživatelům ji poskytuje společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). Tato služba umožňuje zákazníkům Zalando vyhledat nejbližší místo vyzvednutí objednaného zboží na základě jejich polohy. Aby bylo možné využívat této funkce služby Google Maps, je potřeba, musí váš internetový prohlížeč navázat spojení se serverem provozovaným společností Google, který se může nacházet v USA. Pro případ přenosu osobních údajů do USA jsme se společností Google uzavřeli standardní smluvní doložky.

Jestliže na naší internetové stránce otevřete mapovou službu Google, zatímco budete přihlášeni na svůj profil Google, může Google tuto událost přiřadit k Vašemu profilu Google. Nebudete-li si přát toto přiřazení k Vašemu profilu Google, bude nutné, abyste se před otevřením naší stránky s kontaktními údaji odhlásili z Google. Google ukládá Vaše údaje a využívá je pro účely reklamy, průzkumů trhu a personalizovaného zobrazování Google Maps. Tento sběr dat můžete společnosti Google zakázat.

Bližší informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google a doplňujících uživatelských podmínkách Google Maps.

Právní základ zpracování: Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR na základě Vašeho souhlasu.

Web Push Notifications

Nabízíme vám možnost odběru push oznámení ve vašem prohlížeči (známých i jako oznámení webové stránky), abyste dostávali informace o nejnovějších nabídkách Lounge by Zalando. Proto, a abychom mohli tato oznámení technicky odesílat, shromažďujeme vaše osobní údaje. Údaje, které pro tuto činnost sbíráme, zahrnují osobní údaje jako informace o prohlížeči, nastavení jazyka, časové pásmo, token zařízení, push adresu, čas spuštění vaší webové relace a na jaké zprávy jste případně klikli.

Vaše údaje budou předány třetí společnosti – Urban Airship Inc., 1125 West Burnside, Suite 401, Portland, Oregon/USA. USA jsou zemí, která – podle nařízení EU 2016/679 – neposkytuje adekvátní úroveň ochrany osobních údajů; z toho mimo jiné vyplývá, že vládní agentury v USA mohou být oprávněny k přístupu k vašim osobním údajům, aniž by byly k dispozici účinné opravné prostředky. Aby byla zajištěna adekvátní ochrana osobních údajů, Lounge by Zalando prověřuje doplňující opatření. To se týká uzavírání příslušných smluvních nástrojů, jako jsou standardní smluvní podmínky ve znění přijatém Evropskou komisí.

Pro vypnutí služby push oznámení aktualizujte tato nastavení vašeho prohlížeče:

Google Chrome: Otevřete Chrome / Nastavení / Ochrana soukromí a Zabezpečení / Nastavení webu / Oznámení/

Firefox: Otevřete Firefox/Nastavení/Soukromí a Zabezpečení / Přejděte na Oprávnění / Vyberte „Nastavení“ oznámení

Safari: Otevřete Safari / Nastavení / Webové stránky / Oznámení

Právním základem pro zpracování těchto údajů je váš souhlas, čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Údaje budou zpracovávány, dokud to bude nutné pro uvedený účel.

17. Informace pro konkrétní země

Naše zpracování osobních údajů se může v jednotlivých zemích lišit. Na tomto místě se můžete informovat o tom, jaké odchylky v konkrétních zemích existují.

Poskytovatelé služeb pro kontroly bonity

Poskytovatelem služeb pro kontroly bonity spotřebitelů v Německu je Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Německo.

Podrobné pokyny k ochraně osobních údajů u společnosti Infoscore Consumer Data GmbH ve smyslu článku 14 GDPR, zejména informace o účelu činnosti, účelech uchovávání osobních údajů, příjemcích osobních údajů a o Vašich právech na ochranu osobních údajů vůči společnosti Infoscore Consumer Data GmbH najdete zde, popř. na https://finance.arvato.com/icdinfoblatt.

Poskytovatelé inkasních služeb

Poskytovateli inkasních služeb v Německu jsou:

 • Alektum GmbH, Augustenstrasse 79, 80333 München;
 • Riverty Services GmbH, Gütersloher Strasse 123, 33415 Verl;
 • COEO Inkasso GmbH, Postfach 10 03 20, 41521 Dormagen;
 • Sirius Inkasso GmbH, Berliner Str. 93, 40880 Ratingen;
 • Pair Finance GmbH, Hardenbergstraße 32, 10623 Berlin.

Poskytovatelé služeb pro kontroly bonity

Poskytovatelem služeb pro kontroly bonity spotřebitelů v Rakousku je CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 Mnichov, Německo.

Podrobné pokyny k ochraně osobních údajů u společnosti CRIF Bürgel GmbH ve smyslu článku 14 GDPR, zejména informace o účelu činnosti, účelech uchovávání osobních údajů, příjemcích osobních údajů a o Vašich právech na ochranu osobních údajů vůči společnosti CRIF Bürgel GmbH najdete zde: https://www.crifbuergel.de/de/datenschutz

Poskytovatelé inkasních služeb

Poskytovateli inkasních služeb v Rakousku jsou:

 • Alektum GmbH, Schwedenplatz 2, 1010 Wien;
 • Infoscore austria GmbH, Weyringergasse 1, 1040 Wien;
 • COEO Inkasso GmbH, Hutweidengasse 22, 1190 Wien;
 • Lowell Inkasso Service GmbH, Regensburger Strasse 3, 4020 Linz;
 • PAIR Collect GmbH, Kohlmarkt 8-10, Wien.

Poskytovatelé služeb pro kontroly bonity

Poskytovatelem služeb pro kontroly bonity spotřebitelů ve Švýcarsku je CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 Mnichov, Německo.

Podrobné pokyny k ochraně osobních údajů u společnosti CRIF Bürgel GmbH ve smyslu článku 14 GDPR, zejména informace o účelu činnosti, účelech uchovávání osobních údajů, příjemcích osobních údajů a o Vašich právech na ochranu osobních údajů vůči společnosti CRIF Bürgel GmbH najdete zde: https://www.crifbuergel.de/de/datenschutz

Poskytovatelé inkasních služeb

Poskytovateli inkasních služeb ve Švýcarsku jsou:

 • Alektum AG, Gubelstrasse 24, 6300 Zug;
 • Infoscore Inkasso AG, Ifangstrasse 8, 8952 Schlieren;
 • Lowell Inkasso Service GmbH, Bahnhofstrasse 14, 9424 Rheineck;
 • PAIR Finance Suisse GmbH, Stauffacherstrasse 16, 8004 Zürich;
 • coeo Inkasso AG, Bankstrasse 4, 8610 Uster.

Poskytovatelé služeb pro kontroly bonity

Poskytovatelem služeb pro kontroly bonity spotřebitelů v Nizozemsku je Experian Nederland B.V., Grote Marktstraat 49, 2511 BH Den Haag, Nizozemsko.

Poskytovatelé inkasních služeb

Poskytovateli inkasních služeb v Nizozemsku jsou:

 • Alektum BV, Zekeringstraat 48-1, 1014 BT Amsterdam;
 • Infoscore Nederland BV, K. R. Poststraat 90-5, 8441 ER Heerenveen;
 • COEO Incasso BV, Wilhelminakade 159, 3072 AP Rotterdam;
 • PAIR Finance B.V., Binnenbaardt 8, 8532 BP Lemmer.

Poskytovatelé služeb pro kontroly bonity

Poskytovatelem služeb pro kontroly bonity spotřebitelů v Belgii je Focum Belgium BVBA, Nijverheidsstraat 70, 2160 Wommelgem.

Poskytovatelé inkasních služeb

Poskytovateli inkasních služeb v Belgii jsou:

 • Alektum BV, Lange Lozanastraat 142, 2018 Antwerpen;
 • Infoscore Nederland BV, K. R. Poststraat 90-5, 8441 ER Heerenveen, NL;
 • COEO Incasso BV, Leonardo da Vincilaan 19a, 1831 Diegem.

Poskytovatelé služeb pro kontroly bonity

Poskytovatelem služeb pro kontroly bonity spotřebitelů ve Švédsku je Creditsafe i Sverige AB, Box 320, 401 25 Göteborg.

Poskytovatelé inkasních služeb

Poskytovateli inkasních služeb ve Švédsku jsou:

 • Alektum Group AB, Nils Ericsonsgatan 17, Box 111 08, 404 23 Göteborg;
 • Gothia Inkasso, Box 1143, 432 15 Varberg;
 • Lowell Sverige AB, Kungsgatan 57 A, 111 22 Stockholm;
 • coeo Inkasso AB, Mårten Krakowgatan 2, 41104 Gothenburg.

Poskytovatelé služeb pro kontroly bonity

Poskytovatelem služeb pro kontroly bonity spotřebitelů v Norsku je Experian AS, Karenslyst Alle 8 B, PO Box 5275 Majorstuen, 0303 Oslo, Norsko.

Poskytovatelé inkasních služeb

Poskytovateli inkasních služeb v Norsku jsou:

 • Alektum AS, Nedre Langgate 20, Postboks 2370, 3103 Tønsberg;
 • Gothia AS, Postboks 115, 7901 Rørvik;
 • Lowell Norge AS, Postboks 6354, Etterstad, 0604 Oslo.

Poskytovatelé služeb pro kontroly bonity

Poskytovatelem služeb pro kontroly bonity spotřebitelů ve Finsku je Suomen Asiakastieto Oy, Työpajankatu 10 A, 00580 Helsinki, Finsko.

Poskytovatelé inkasních služeb

Poskytovateli inkasních služeb ve Finsku jsou:

 • Credit Visor Oy, PL 104, 00101 Helsinki;
 • Gothia Oy, PL 722, 20101 Turku;
 • Lowell Suomi Oy, PL 20, 20101 Turku.

Poskytovatelé inkasních služeb

Poskytovateli inkasních služeb ve Francii jsou:

 • Alektum SAS, 30 Rue Godot de Mauroy, 75009 Paris;
 • Infoscore France, K. R. Poststraat 90-5, 8441 ER Heerenveen, NL;
 • PAIR Finance GmbH, 4 passage de la Râpe CS 31635 45006 Orléans CEDEX 1.

Poskytovatelé inkasních služeb

Poskytovateli inkasních služeb v Dánsku jsou:

 • Alektum A/S, Ny Banegårdsgade 55, 2 8000 Aarhus;
 • Gothia A/S, Østbanegade 55 2 tv, 2100 København;
 • Lowell Danmark A/S, Langmarksvej 57D, 8700 Horsens.

Poskytovatel inkasních služeb

Poskytovateli inkasních služeb v Itálii jsou:

 • Nivi S.p.A., Via Odorico da Pordenone 20, 50127 Firenze;
 • Intrum Italy S.p.A., Bastioni di Porta Nuova 19, 20121 Milano.

Ve Španělsku se naši zákazníci mohou zúčastnit akce spojené s doporučením přátel (akce), a mohou tak získat dárkové karty a odměny v souladu s podmínkami akce. Chcete-li využít výhod této nabídky, musíte sdílet jedinečný odkaz se svým přítelem či přítelkyní. Pokud se Váš přítel či přítelkyně rozhodnou zúčastnit se akce a kliknou na odkaz, budou vyzváni k zaregistrování své e-mailové adresy a bude jim zaslán odkaz umožňující vytvoření účtu.

Abychom mohli nového zákazníka klasifikovat jako Vašeho přítele a zajistit, aby oba zákazníci splňovali požadavky dané akce, zpracujeme následující osobní údaje:

 • Jméno,
 • e-mailová adresa a
 • doručovací adresa

Právní základ: Právním základem pro zpracování Vašich údajů za účelem zaslání dárkových karet a odměn v souladu s podmínkami akce je článek 6(1) b nařízení GDPR. Jinak je základem pro zpracování údajů článek 6(1) f nařízení GDPR, podle něhož se naše oprávněné zájmy shodují s výše uvedenými účely.

Poskytovatelé služeb pro kontroly bonity

Poskytovateli služeb pro ověření solventnosti zákazníků v Polsku jsou CRIF Sp. z o.o., ul. Lublańska 38, 31–476 Krakov a Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. , ul. Lublańska 38, 31-476 Krakov.

Poskytovatelé inkasních služeb

Poskytovateli inkasních služeb v Polsku jsou:

 • Alektum Sp. z.o.o., Kilińskiego 30, 50-240 Wrocław;
 • Intrum Sp. z o.o., ul. Czesława Miłosza 15, 50-304 Wrocław.

18. Pokyny ke cookies

Na tomto místě se můžete informovat o tom, jaké cookies používáme. Přehled všech používaných cookies můžete najít zde.