Zalando
Prohlášení o ochraně osobních údajů

PDF-Version
Stav
07/2022

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů poskytuje přehled o zpracování Vašich údajů u společnosti Zalando. Platí pro všechny webové stránky, aplikace a další služby a výkony, které společnost Zalando nabízí.

Budete-li mít jakýkoli dotaz k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo k tématu ochrany osobních údajů u společnosti Zalando, můžete se kdykoli obrátit na náš tým pro ochranu osobních údajů na adrese zasady_ochrany_soukromi@zalando.cz Našemu týmu pro ochranu osobních údajů zašlete e-mail také v případě, že chcete uplatnit své právo na informace nebo smazání osobních údajů nebo jiné právo na ochranu osobních údajů podle článků 15-22 GDPR, včetně odvolání souhlasu pro marketingové účely, odhlášení z odběru novinek atd. Další informace najdete v částech Jaká mám práva na ochranu osobních údajů? a Kontaktní osoby.

Jak můžete číst toto prohlášení o ochraně osobních údajů: Nabízíme Vám různé možnosti, jak toto prohlášení o ochraně osobních údajů číst. Nejprve najdete v tomto odstavci několik naprosto základních informací. Následně jsme seřadili toto prohlášení o ochraně osobních údajů podle témat, která jsou pro Vás podstatná, a rozdělili na jednotlivé kapitoly. Pokud jste již „znalec“, můžete pomocí následujícího výběrového menu přeskočit přímo na jednotlivé kapitoly.

Před každou kapitolu jsme vložili stručné textové shrnutí. V tomto textovém shrnutí je krátce popsán obsah kapitoly. Tyto souhrnné texty doporučujeme číst, pokud chcete jen rychle získat povšechný přehled o celém zpracování údajů. Jestliže se chcete seznámit s podrobnostmi, můžete pod příslušným textovým shrnutím kliknout na tlačítko „Více“. Zobrazí se pak úplný obsah kapitoly.

V maximální možné míře jsme upustili od používání křížových odkazů. Díky tomu dostáváte všechny informace vysvětlené v souvislostech, bez ohledu na to, ve které kapitole se právě pohybujete. Pokud si přečtete toto prohlášení o ochraně osobních údajů od začátku do konce, zjistíte, že se texty na některých místech případně přeci jen opakují. Několik málo křížových odkazů jsme úplně vynechat nemohli. Například jsme shrnuli všechny informace o zpracování údajů v určitých konkrétních zemích do jediné kapitoly a odkazujeme na tuto kapitolu vždy, když se vyskytnou informace o zpracování dat v příslušných zemích.

Pro jaké výkony a nabídky toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí: Způsob, jakým ve společnosti Zalando zpracováváme Vaše údaje, je pro většinu našich nabídek podobný. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů proto platí pro všechny služby a výkony, které nabízíme svým zákazníkům v celé Evropě. A sice nezávisle na tom, jestli to činíme za použití webové stránky, aplikace, v obchodech, telefonicky na pobočkách nebo prostřednictvím sociálních sítí či jiných kanálů. Abychom zvýšili srozumitelnost, používáme pro tento „normální případ“ souhrnný termín „služby“.

Existují však také služby, u kterých výjimečně zpracováváme Vaše údaje jinak nebo ke zvláštním účelům. To může být dáno druhem služby nebo požadavky platnými v určité konkrétní zemi. Když se vyjadřujeme o těchto případech (tedy „odchylkách od normálního případu“), používáme výraz „pro konkrétní službu“ nebo „pro konkrétní zemi“.

Vezměte, prosím, na vědomí, že aplikace Zalando iOS, které byly uvedeny na trh po 10. červnu 2021, již nadále nesdílí s třetími stranami žádné údaje pro marketingové účely. Pokud konkrétní aplikace iOS přece jen nabízí funkce zahrnující sdílení údajů s třetí stranou pro marketingové účely, budou Vaše údaje sdíleny pouze za předpokladu, že po dotazu iOS ohledně sledování kliknete na „Souhlasím“.

Nakonec ještě upozorňujeme na to, že Zalando není jen jednotlivý podnik. Zalando je skupina a sestává tedy z většího počtu podniků. Ne každý z těchto podniků Vám nabízí služby nebo zpracovává Vaše údaje. Pro zjednodušení jsou proto níže uvedeny pouze podniky skupiny Zalando, které skutečně mají se zpracováním Vašich údajů co do činění. Pokud v dalším textu odkazujeme na „Zalando“, popř. „my“ nebo „nás“ apod., jsou tím vždy myšleny příslušné odpovědné podniky skupiny Zalando.

Co se v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů dozvíte:

  • Jaké osobní údaje společnost Zalando uchovává.
  • Co s těmito údaji děláme a k čemu je potřebujeme.
  • Jaká práva na ochranu osobních údajů a možnosti výběru přitom máte.
  • Jaké technologie a data používáme pro personalizaci a koordinaci našich služeb a obsahů, abychom Vám mohli nabídnout bezpečné, jednoduché, bezproblémové a individuální nakupování.
  • Jaké technologie a data používáme pro reklamu, včetně používaných technologií sledování (trackingu).

1. Jaké osobní údaje Zalando zpracovává?

Zalando Vám nabízí nejrůznější služby, které můžete také různými způsoby využívat. Podle toho, jestli nás kontaktujete online, telefonicky, osobně nebo jiným způsobem a jaké služby využijete, pak získáváme různé údaje z různých zdrojů. Některé z námi zpracovávaných osobních údajů nám sami sdělujete, když využíváte naše služby nebo s námi komunikujete, například když se registrujete a udáváte přitom své jméno, e-mailovou adresu nebo adresu bydliště. Získáváme ale také údaje o technických přístrojích a přístupová data, které se zaznamenávají automaticky při Vaší interakci s našimi službami. Může se přitom jednat například o informace, jaké zařízení používáte. Další údaje shromažďujeme na základě vlastních datových analýz (např. v rámci studií průzkumu trhu nebo vyhodnocování zákazníků). V případě potřeby dostáváme údaje o Vás také od třetích osob, například od informačních agentur a poskytovatelů platebních služeb.

2. K čemu používá Zalando mé osobní údaje?

Zalando zpracovává Vaše osobní údaje při dodržování všech použitelných zákonů o ochraně osobních údajů. Dbáme přitom samozřejmě zásad práva na ochranu osobních údajů, které se týkají zpracování dat. Vaše osobní údaje proto zásadně zpracováváme jen k účelům vysvětleným Vám v prohlášení o ochraně osobních údajů nebo sděleným při zjišťování dat. K nim patří v první řadě zpracování nákupů a také příprava, personalizace a další rozvoj, stejně jako zabezpečení našich služeb. Kromě toho ale používáme Vaše osobní údaje v rámci přísného německého a evropského práva na ochranu osobních údajů také pro další účely, například vývoj výrobků, vědecký výzkum (zejména v oblastech strojního učení, umělé inteligence a Deep Learning) a průzkum trhu, pro optimalizaci obchodních procesů, přizpůsobování našich služeb potřebám a pro personalizovanou reklamu.

3. Personalizované služby

Vývoj a příprava personalizovaných funkcí a služeb pro Vás má u nás nejvyšší prioritu. Nabízíme Vám nezávisle na místě, času a použitých přístrojích individuální zážitek nakupování a nabídku přesně přizpůsobenou Vašim jedinečným zájmům. Zpracování Vašich osobních údajů pro personalizaci našich služeb je proto u společnosti Zalando pevnou součástí poskytovaných výkonů.

4. Informace o webových stránkách a aplikacích

Vaše osobní údaje používáme pro přípravu webových stránek a aplikací Zalando. Kromě údajů o přístrojích a přístupových dat, které se shromažďují při využívání těchto služeb, závisí druh zpracovávaných údajů a účely zpracování zejména na tom, jakým způsobem námi připravené funkce a služby využíváte. Dále používáme osobní údaje shromážděné během využívání našich služeb ke zjištění, jak je využívána naše online nabídka. Tyto informace pak slouží mimo jiné v rámci personalizace nakupování ke zlepšování našich služeb a pro personalizovanou reklamu.

5. Informace o fanouškovských stránkách na sociálních médiích

Společnost Zalando spravuje profilové stránky na sociálních sítích Facebook a Instagram (tzv. „fanouškovské stránky“). Na našich fanouškovských stránkách pravidelně zveřejňujeme a sdílíme obsah, nabídky a doporučení produktů. Provozovatelé sociálních sítí zaznamenávají vaše chování při používání prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií při každé interakci na našich fanouškovských stránkách nebo jiných webových stránkách Facebook či Instagram. Provozovatelé fanouškovských stránek mohou zobrazovat všeobecné statistiky o zájmech a demografické charakteristiky (např. věk, pohlaví, oblast) o návštěvnících našich fanouškovských stránek. Když používáte sociální sítě, stanovují povahu, rozsah a účely zpracování dat ze sociálních sítí primárně provozovatelé sociálních sítí.

6. Newslettery

Pomocí našeho newsletteru vám poskytujeme nejrůznější užitečné služby, a to včetně následujícího

  • Inspirativní obsah jako jsou novinky o značkách, trendech, nabídkách, slevách a dalším;
  • Upozornění např. pokud je vaše položka na nákupním seznamu zlevněná, pokud jsou položky ve vašem košíku zapomenuty nebo pokud jste si vyžádali upozornění týkající se velikosti;
  • Průzkumy, které mají za cíl zjistit, zda jste spokojeni se zakoupeným zbožím;
  • Personalizovaná doporučení zboží, které si myslíme, že by se vám mohlo líbit, a to na základě vašich předešlých objednávek a historie hledání;
  • Novinky od influencerů nebo značek, které na našich stránkách sledujete.

Pokud odebíráte newsletter, budou vám zasílány některé jeho výše uvedené služby (v závislosti na tom, v jakém rozsahu newsletter odebíráte). Rozesíláme také newslettery týkající se specifické věci, které jsou nedílnou součástí právě této jedné konkrétní oblasti.

Například newsletter Zalando Lounge vám budeme zasílat pouze pokud jste členem právě nákupního klubu Zalando Lounge. Newsletter Zalando Lounge potřebujete k tomu, abyste byli informováni o aktuálních krátkodobých nabídkách a mohli tak naplno využívat všech výhod tohoto klubu.

7. Individuální doporučení k výrobkům e-mailem a prostřednictvím služby push notifikací

Společnost Zalando vám nabízí zprávy a akce na základě vašich zájmů. Bez ohledu na to, zda jste se přihlásili k odběru newsletteru, můžete dostávat malé množství nabídek zboží, průzkumů, a také žádostí o hodnocení zboží. V souladu s právními předpisy pro doporučení zboží přednostně používáme údaje z vašich předešlých objednávek.

8. Poukázky

Osobní údaje sdělené v rámci objednávání poukázek Zalando používáme pro kontrolu a zpracování objednávky a pro zaslání a uplatnění poukázky. To zahrnuje také protokolování a zpracování údajů souvisejících s použitím poukázky, zejména za účelem zabránění podvodu.

9. Jak využívá Zalando mé osobní údaje pro reklamu?

Vaše osobní údaje využíváme spolu s našimi reklamními partnery pro personalizovanou reklamu, která je Vám prezentována ve službách Zalando a na webových stránkách a v aplikacích jiných poskytovatelů. My a naši reklamní partneři přitom využíváme internetové technologie běžné na trhu. Můžeme tedy působit cíleně a zasílat Vám pokud možno jen takové reklamy a nabídky, které pro Vás skutečně mají význam. To nám umožňuje po personalizaci a uvedení nových výrobků na trh lépe reagovat na potřeby našich uživatelů a na základě osobnějšího zážitku nakupování si dlouhodobě zajistit Váš zájem o naše služby.

Vezměte, prosím, na vědomí, že aplikace Zalando iOS, které byly uvedeny na trh po 10. červnu 2021, již nadále nesdílí s třetími stranami žádné údaje pro marketingové účely. Pokud konkrétní aplikace iOS přece jen nabízí funkce zahrnující sdílení údajů s třetí stranou pro marketingové účely, budou Vaše údaje sdíleny pouze za předpokladu, že po dotazu iOS ohledně sledování kliknete na „Souhlasím“.

10. A komu jsou mé osobní údaje předávány?

Zalando předává Vaše osobní údaje dál jen v případech, kdy je to podle německých nebo evropských zákonů o ochraně osobních údajů dovoleno. S některými poskytovateli služeb spolupracujeme obzvlášť úzce, například v oblasti zákaznického servisu (např. poskytovatel služby horké linky, Hotline), s poskytovateli technických služeb (např. provoz výpočetních center) nebo s logistickými podniky (např. poštovní služby, jako je DHL). Tito poskytovatelé služeb smí zpracovávat Vaše osobní údaje zásadně jen za zvláštních podmínek a na naše vyžádání. Pokud používáme tyto poskytovatele jako zpracovatele zakázek, získávají přístup k Vašim osobním údajům pouze v takovém rozsahu a po takovou dobu, jak je to nezbytně nutné pro poskytnutí jejich příslušného výkonu. Když nakupujete u partnera společnosti Zalando, předáváme tomuto partnerovi Zalando určité Vaše nákupní údaje (např. Vaše jméno a doručovací adresu), aby Vám partner Zalando mohl doručit objednané zboží.

11. Jaká práva na ochranu osobních údajů mám?

Za příslušných zákonem stanovených předpokladů máte následující zákonná práva na ochranu osobních údajů: Právo na informace (článek 15 GDPR), právo na výmaz (článek 17 GDPR), právo na opravu (článek 16 GDPR), právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR), právo na přenositelnost údajů (článek 20 GDPR), právo na podávání stížností u dozorčího orgánu ochrany osobních údajů (článek 77 GDPR), právo na odvolání souhlasů (článek 7 odstavec 3 GDPR) a právo na odpor proti určitým opatřením zpracování osobních údajů (článek 21 GDPR). Budete-li chtít uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů, můžete se kdykoliv obrátit na náš tým ochrany osobních údajů na adrese zasady_ochrany_soukromi@zalando.cz. Další informace najdete v části „Kontaktní osoby“.

12. Kdy budou mé osobní údaje vymazány?

Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nutné pro účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, zejména pro plnění našich smluvních závazků a zákonných povinností. V případě potřeby uchováváme Vaše osobní údaje také k jiným účelům, když, resp. pokud nám zákon další uchovávání pro určité účely dovoluje, včetně účelu obhajoby před právními nároky.

13. Jak chrání Zalando mé osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou u nás bezpečně přenášeny v kódované formě. To platí pro Vaše objednávky, ale také pro zákaznické přihlašování. Používáme přitom systém kódování SSL (Secure Socket Layer). Kromě toho zabezpečujeme naše webové stránky a jiné systémy technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, přístupu, změně nebo rozšiřování Vašich osobních údajů nepovolanými osobami.

14. Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

V rámci dalšího zdokonalování našich webových stránek a aplikací nebo implementace nových technologií za účelem zlepšování našich služeb pro Vás může být nutné změnit tyto informace o ochraně osobních údajů. Proto Vám doporučujeme si toto prohlášení o ochraně osobních údajů čas od času znovu pročíst.

15. Kontaktní osoby

Na e-mailové adrese zasady_ochrany_soukromi@zalando.cz můžete kdykoliv kontaktovat náš tým pro ochranu osobních údajů a pokládat otázky týkající se ochrany osobních údajů či prosazovat svá práva.

16. Specifické informace o službě

Námi prováděné zpracování osobních údajů se může lišit službu od služby. Na tomto místě se můžete informovat o tom, jaké odchylky se vyskytují u konkrétních služeb.

17. Informace pro konkrétní země

Naše zpracování osobních údajů se může v jednotlivých zemích lišit. Na tomto místě se můžete informovat o tom, jaké odchylky v konkrétních zemích existují.

18. Pokyny ke cookies

Na tomto místě se můžete informovat o tom, jaké cookies používáme. Přehled všech používaných cookies můžete najít zde.